Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní dokumenty jiných původců
Název Oznámení Kraje Vysočina o období déle trvajícího nadměrného sucha
Číslo jednací KUJI 34957/2020
Zodpovídá odbor správní
Původce Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 58601 Jihlava 1
Adresát Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 58601 Jihlava 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 08.04.2020
Vyvěšeno do 30.09.2020
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 08.04.2020 08:26:57
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do