Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní dokumenty úřadu
Název Doporučení vodoprávním úřadům ze strany Povodí Moravy, s. p. - sucho
Číslo jednací ŽP/23189/2020-krivs
Zodpovídá odbor životního prostředí
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát MěÚ Velké Meziříčí Odbor správní, Radnická 29/1, 59413 Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 11.05.2020
Vyvěšeno do 30.09.2020
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 11.05.2020 15:19:01
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do