Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.)
Název Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2065/1 k. ú. Olší nad Oslavou
Číslo jednací SMB/42252/2020-brod
Zodpovídá odbor správy majetku a bytů
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát odbor SMB - oddělení majetkoprávní
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 29.06.2020
Vyvěšeno do 27.10.2020
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 29.06.2020 14:38:17
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do