Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Volná pracovní místa
Název Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí oddělení majetkoprávního
Číslo jednací KT/114345/2020-svari
Zodpovídá oddělení kanceláře tajemníka
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 23.11.2020
Vyvěšeno do 09.12.2020
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 23.11.2020 12:39:20
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do