Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy pracovníka oddělení investorské činnosti-architekta (urbanisty)
Číslo jednací KT/120509/2020-babac
Zodpovídá oddělení kanceláře tajemníka
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 21.12.2020
Vyvěšeno do 29.01.2021
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 21.12.2020 11:31:25
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do