Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Volná pracovní místa
Název Nabídka volného pracovního místa-pracovníka oddělení investorské činnosti - architekta (urbanisty)
Číslo jednací KT/6885/2021-babac
Zodpovídá oddělení kanceláře tajemníka
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 04.02.2021
Vyvěšeno do 31.12.2021
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 04.02.2021 14:38:50
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do