Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy
Název Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů obecní policie - městys Křižanov
Číslo jednací KT/60417/2021-drap
Zodpovídá oddělení kanceláře tajemníka
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 13.09.2021
Vyvěšeno do 30.09.2031
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 13.09.2021 10:33:50
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do