Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní dokumenty jiných původců
Název Informace o změně podmínek pro uplatnění osvobození - daň z nemovitých věcí
Číslo jednací 1540860/21/2900-11460-303130
Zodpovídá odbor správní
Původce Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Tolstého č. p. 1455/2, 58601 Jihlava 1
Adresát Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Tolstého č. p. 1455/2, 58601 Jihlava 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 05.10.2021
Vyvěšeno do 31.01.2022
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 05.10.2021 11:04:48
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do