Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název 203 Ex 15117/21 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba
Číslo jednací 0090#0103279043
Zodpovídá odbor správní
Původce Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Adresát Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 26.11.2021
Vyvěšeno do 10.02.2022
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 26.11.2021 09:25:29
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do