Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní dokumenty jiných původců
Název Finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu (2022-2026) - program
Číslo jednací KUJI 14947/2022
Zodpovídá odbor životního prostředí
Původce Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 58601 Jihlava 1
Adresát Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 58601 Jihlava 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 28.02.2022
Vyvěšeno do 31.12.2022
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 28.02.2022 15:21:37
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do