Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.)
Název Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 2844/1 k. ú. Velké Meziříčí
Číslo jednací SMB/18206/2022-brod
Zodpovídá odbor správy majetku a bytů
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát odbor SMB - oddělení majetkoprávní
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 25.04.2022
Vyvěšeno do 31.08.2022
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 25.04.2022 14:56:19
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do