Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Volby
Název Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva města Velké Meziříčí na volební období 2022 - 2026
Číslo jednací KT/19815/2022-drap
Zodpovídá oddělení kanceláře tajemníka
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 28.04.2022
Vyvěšeno do 26.09.2022
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 28.04.2022 09:15:29
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do