Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.)
Název Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 18/3 k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí
Číslo jednací SMB/21796/2022-brod
Zodpovídá odbor správy majetku a bytů
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát odbor SMB - oddělení majetkoprávní
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 13.05.2022
Vyvěšeno do 13.09.2022
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 13.05.2022 12:17:35
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do