Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní dokumenty jiných původců
Název Lex Ukrajina II - osvobození od právních poplatků na úseku matrik
Číslo jednací SPR/27388/2022-motyc
Zodpovídá odbor správní
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Ministerstvo vnitra České republiky
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 14.06.2022
Vyvěšeno do 31.03.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 14.06.2022 14:20:54
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do