Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní dokumenty úřadu
Název Zahájení měření rychlosti v obci Křižanov
Číslo jednací POLICIE/31769/2022-klik
Zodpovídá městská policie
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Městská policie Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 18.07.2022
Vyvěšeno do 16.06.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 18.07.2022 14:10:35
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do