Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy
Název Veřejnoprávní smlouva o zřízení společné jednotky požární ochrany s obcí Osové
Číslo jednací KT/35937/2022-drap
Zodpovídá oddělení kanceláře tajemníka
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 16.08.2022
Vyvěšeno do 31.08.2032
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 16.08.2022 12:27:34
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do