Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Volná pracovní místa
Název Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucího oddělení majetkoprávního
Číslo jednací KT/44122/2022-babac
Zodpovídá oddělení kanceláře tajemníka
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 20.09.2022
Vyvěšeno do 10.10.2022
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 20.09.2022 12:00:00
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do