Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Volná pracovní místa
Název Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice vedoucí(ho) odboru obecního živnostenskéh
Číslo jednací KT/3727/2023-babac
Zodpovídá oddělení kanceláře tajemníka
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 18.01.2023
Vyvěšeno do 14.02.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 18.01.2023 15:58:05
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do