Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky
Název Návrh zprávy o uplatňování ÚP Radňoves
Číslo jednací VÝST/10876/2023-fmuz
Zodpovídá odbor výstavby a územního rozvoje
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí správní odbor, Radnická č. p. 29/1, 59413 Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 21.02.2023
Vyvěšeno do 27.03.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 21.02.2023 12:19:01
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do