Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní dokumenty jiných původců
Název Velké Meziříčí - Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
Číslo jednací UZSVM/BZR/892/2023-BZRM
Zodpovídá odbor správní
Původce Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2
Adresát Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 24.02.2023
Vyvěšeno do 02.01.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 24.02.2023 08:31:53
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do