Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní dokumenty úřadu
Název Výroční zpráva za rok 2022 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Číslo jednací KT/12580/2023-drap
Zodpovídá oddělení kanceláře tajemníka
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 28.02.2023
Vyvěšeno do 31.03.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 28.02.2023 14:08:00
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do