Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky
Název Veřejné projednání Změny č. 3 ÚP Lavičky
Číslo jednací VÝST/12882/2023-nevrt
Zodpovídá odbor výstavby a územního rozvoje
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Městský úřad Velké Meziříčí Motyčková Zuzana, Radnická č. p. 29/1, 59413 Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 01.03.2023
Vyvěšeno do 12.04.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 01.03.2023 13:35:44
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do