Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní dokumenty jiných původců
Název Žádost o zveřejnění výběrového řízení S 348/20
Číslo jednací LCR154/000914/2023
Zodpovídá odbor správní
Původce Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č. p. 1106/19, 50008 Hradec Králové 8
Adresát Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č. p. 1106/19, 50008 Hradec Králové 8
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 06.03.2023
Vyvěšeno do 04.04.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 06.03.2023 17:07:59
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do