Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky
Název V.MEZIŘÍČÍ, PROPOJ VN+T62 KARLOV-PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI
Číslo jednací VÝST/15482/2023-kríb
Zodpovídá odbor výstavby a územního rozvoje
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí, Radnická č. p. 29/1, 59401 Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 13.03.2023
Vyvěšeno do 28.03.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 13.03.2023 13:53:15
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do