Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky
Název DZpř, uza III/36049 k.ú. Mostiště, TS VMs.r.o.-kácení stromů, stanovení přechodné úpravy provozu
Číslo jednací DOP/14595/2023-krej
Zodpovídá odbor dopravy a silničního hospodářství
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí, Radnická č. p. 29/1, 59413 Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 15.03.2023 12:39:47
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do