Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní dokumenty jiných původců
Název „Závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko“
Číslo jednací
Zodpovídá odbor správní
Původce Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská č. p. 244/2, 59101 Žďár nad Sázavou 1
Adresát Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská č. p. 244/2, 59101 Žďár nad Sázavou 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 24.03.2023
Vyvěšeno do 01.04.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 24.03.2023 10:58:19
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do