Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.)
Název Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru
Číslo jednací SMB/27807/2023-halas
Zodpovídá odbor správy majetku a bytů
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí, Radnická č. p. 29/1, 59401 Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 16.05.2023
Vyvěšeno do 07.06.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 16.05.2023 12:31:38
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do