Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky
Název Žádost o vydání společného povolení ve společném řízení-VB Hybešova 2.etapa
Číslo jednací ŽP/12945/2023-krivs
Zodpovídá odbor životního prostředí
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát MěÚ Velké Meziříčí Odbor správní, Radnická č. p. 29/1, 59413 Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 22.05.2023
Vyvěšeno do 06.06.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 22.05.2023 14:22:16
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do