Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.)
Název Zvěřejnění záměru směny pozemků na ul. Třebíčská Velké Meziříčí
Číslo jednací SMB/27227/2023-ficov
Zodpovídá odbor správy majetku a bytů
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát SMB - oddělení majetkoprávní
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 24.05.2023
Vyvěšeno do 12.06.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 24.05.2023 15:35:47
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do