Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky
Název DZpř. uzavírka sil.II/349 Otínská Měřín-Pouť, stanovení přechodné úpravy provozu
Číslo jednací DOP/30504/2023-krej
Zodpovídá odbor dopravy a silničního hospodářství
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 24.05.2023
Vyvěšeno do 08.06.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 24.05.2023 15:36:17
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do