Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy
Název Oznámení o vyhlášení právního předpisu města Velké Meziříčí
Číslo jednací KT/30902/2023-drap
Zodpovídá oddělení kanceláře tajemníka
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 26.05.2023
Vyvěšeno do 12.06.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 26.05.2023 09:26:32
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do