Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky
Název DZpř uzavírka sil.III/35466 most k.ú.Olší n/O, stanovení přechodné úpravy provozu
Číslo jednací DOP/30909/2023-krej
Zodpovídá odbor dopravy a silničního hospodářství
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí, Radnická č. p. 29/1, 59413 Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 26.05.2023 11:48:58
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do