Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.)
Název Zveřejnění záměru prodeje části z parc. č. 5153 k.ú. V.M. Singerovi
Číslo jednací SMB/37074/2023-ficov
Zodpovídá odbor správy majetku a bytů
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát SMB - oddělení majetkoprávní
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 23.06.2023
Vyvěšeno do 29.12.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 23.06.2023 12:00:36
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do