Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Volná pracovní místa
Název Nabídka volného pracovního místa - architekt (urbanista)
Číslo jednací KT/43577/2023-svari
Zodpovídá oddělení kanceláře tajemníka
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí, Radnická č. p. 29/1, 59413 Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 28.07.2023
Vyvěšeno do 31.12.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 28.07.2023 08:17:00
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do