Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní dokumenty úřadu
Název Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2022
Číslo jednací DOP/47464/2023-po
Zodpovídá odbor dopravy a silničního hospodářství
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Městský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy, Radnická 29/1, 59413 Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 15.08.2023
Vyvěšeno do 31.12.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 15.08.2023 09:45:50
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do