Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.)
Název Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách - MHD Velké Meziříčí
Číslo jednací DOP/47468/2023-po
Zodpovídá odbor dopravy a silničního hospodářství
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí, Radnická č. p. 29/1, 59413 Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 15.08.2023
Vyvěšeno do 31.01.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 15.08.2023 10:46:37
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do