Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní dokumenty jiných původců
Název Velké Meziříčí - Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
Číslo jednací UZSVM/BSZ/477/2023-BSZ
Zodpovídá odbor správní
Původce Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2
Adresát Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 22.08.2023
Vyvěšeno do 01.01.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 22.08.2023 13:11:15
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do