Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.)
Název Zveřejnění záměru částí z pozemku parc. č. 1482/1, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Poštovní
Číslo jednací SMB/60998/2023-sysl
Zodpovídá odbor správy majetku a bytů
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát SMB - Oddělení majetkoprávní
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 30.10.2023
Vyvěšeno do 18.12.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 30.10.2023 08:27:26
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do