Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní dokumenty jiných původců
Název UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ (POZEMKŮ) NA POTŘEBU OŘEZU, PŘÍP. ODSTRANĚNÍ DŘEVIN
Číslo jednací
Zodpovídá odbor správní
Původce EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, 60200 Brno 2
Adresát EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, 60200 Brno 2
Stav Vyvěšeno
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 03.11.2023 11:11:34
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do