Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Územní plány
Název Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu BLÍZKOV
Číslo jednací VÝST/64361/2023-hab
Zodpovídá odbor výstavby a územního rozvoje
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Městský úřad Velké Meziříčí Brožová Lucie, Radnická č. p. 29/1, 59413 Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 16.11.2023 12:49:11
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do