Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Volná pracovní místa
Název Nabídka volného pracovního místa - ivestiční technik na oddělení investorské činnosti
Číslo jednací KT/12374/2024-babac
Zodpovídá oddělení kanceláře tajemníka
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí, Radnická č. p. 29/1, 59401 Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 27.02.2024
Vyvěšeno do 31.12.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 27.02.2024 09:24:53
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do