Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní dokumenty jiných původců
Název Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám, které nejsou označeny v katastru nemovitost
Číslo jednací SPR/44330/2015
Zodpovídá odbor správní
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Úřad pro zastupování státuá ve věcech majetkových
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 29.12.2014
Vyvěšeno do 31.12.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 29.12.2014 15:14:45
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do