Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZpř Stanovení přechodné úpravy provozu při uzavírce ul. Třebíčská ve Velkém Meziříčí DOP/30053/2020-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 25.05.2020
Ostatní dokumenty úřadu podmínky konání svatebních obřadů od 25.05.2020 SPR/30767/2020-hled odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 25.05.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Pozvánka na valnou hromadu SVK Žďársko, konanou dne 11.6.2020 odbor správní Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská č. p. 244/2, 59101 Žďár nad Sázavou 1 25.05.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/32197/2020-hamac Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 25.05.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/31783/2020-pesko Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 22.05.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/31790/2020-pesko Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 22.05.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/31601/2020-pesko Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 21.05.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/31505/2020-pesko Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 21.05.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/31423/2020-pesko Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 21.05.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Stavební povolení-prodloužení platnosti - Kochánov, rekonstrukce MKí DOP/17236/2020-po odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 21.05.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Žádost o vydání společ. povolení. ŽP/121121/2019-vrano odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 20.05.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Veřejná soutěž 105/9 SMB/30233/2020-halas odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 20.05.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/30118/2020-pesko Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 20.05.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/30018/2020-hamac Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 20.05.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Veřejná soutěž 103/10 SMB/30179/2020-halas odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 20.05.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Územní řízení-oznámení o zahájení VÝST/29824/2020-kríb odbor výstavby a územního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 19.05.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/29552/2020-hamac Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 19.05.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZpř na sil. II/602 Ruda stavba autobusových zastávek COLAS CZstanovení přechodné úpravy provozu DOP/29254/2020-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 19.05.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZpř uzavírka sil. II/392 ul. Františkov Velké Meziříčí stanovení přechodné úpravy provozu DOP/28171/2020-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 19.05.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru směny částí pozemků v k. ú. Kúsky SMB/25081/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 19.05.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - občan.radiostanice SPR/30020/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 19.05.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/28909/2020-pesko Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 18.05.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/28704/2020-pesko Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 18.05.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/28913/2020-pesko Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 18.05.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/28918/2020-pesko Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 18.05.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Prodej nepotřebného majetku SPR/25672/2020-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 18.05.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/28924/2020-pesko Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 18.05.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška o chybném vyznačení právní moci DOP/25395/2020-vasu Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 11.05.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/25341/2020-novotna Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 11.05.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZpř MK Osová Bítýška oprava propustu stanovení přechodné úpravy provozu DOP/24154/2020-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 11.05.2020
Ostatní dokumenty úřadu Doporučení vodoprávním úřadům ze strany Povodí Moravy, s. p. - sucho ŽP/23189/2020-krivs odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 11.05.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru pronájmu plynárenského zařízení ul. Třebíčská SMB/23533/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 11.05.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 1633/1 k. ú. Velké Meziříčí SMB/23534/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 11.05.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 1628/11 k. ú. Velké Meziříčí SMB/23535/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 11.05.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku parc. č. 21/1 k. ú. Velké Meziříčí SMB/23537/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 11.05.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 5707/4 a částí pozemků v k. ú. Velké Meziříčí SMB/23538/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 11.05.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru pronájmu budovy SMB/24451/2020-halas odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 11.05.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtové opatření - přebytek 2019 - usnesení ZM 28.4.2020 FIN/23974/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 05.05.2020
Rozpočet města a související dokumenty Místní části - rozpočty 2020 - usnesení ZM 28.4.2020 FIN/23975/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 05.05.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - zastupitelstvo 28.4.2020 FIN/23976/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 05.05.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 29.4.2020 FIN/23977/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 05.05.2020
Dražby, exekuce 203 Ex 36453/19 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba 0090#0090937255 odbor správní Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2 04.05.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Porovnání cen pro Vodné a stočné 2019 SPR/22669/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 27.04.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru směny částí pozemků v k. ú. Kúsky SMB/19355/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 23.04.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru směny částí pozemků v k. ú. Olší nad Oslavou SMB/19356/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 23.04.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou 741969/20/2900-11460-712505 odbor správní Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Tolstého č. p. 1455/2, 58601 Jihlava 1 22.04.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 15.4.2020 FIN/20176/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 20.04.2020
Dražby, exekuce 203 Ex 34105/19 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba 0090#0090505158 odbor správní Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2 20.04.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 1.4.2020 FIN/18300/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 08.04.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Oznámení Kraje Vysočina o období déle trvajícího nadměrného sucha KUJI 34957/2020 odbor správní Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 58601 Jihlava 1 08.04.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 18.3.2020 FIN/17461/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 02.04.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Pozvánka na Valnou hromadu mikroregionu SPR/17056/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 31.03.2020
Ostatní dokumenty úřadu Informace občanům-splatnost místních poplatků FIN/16498/2020-saba odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 25.03.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 5678/1 a 2791 k. ú. Velké Meziříčí SMB/15991/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 23.03.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtové opatření - rada 26.2.2020 FIN/12384/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 28.02.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 12.2.2020 FIN/9681/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 17.02.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtová opatření 9/2019 a 10/2019 SVK Žďársko SPR/9011/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 12.02.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 29.1.2020 FIN/7681/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 04.02.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2065/1 k. ú. Olší nad Oslavou SMB/6139/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 31.01.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Výzva vlastníkovi k převzetí opuštěné nemovitosti SMB/6164/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 31.01.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 15.1.2020 FIN/4210/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 17.01.2020
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočty organizací města 2020 a střednědobé výhledy rozpočtu 2021-2022 FIN/127403/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 19.12.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí 2020 vč. úprav rozpočtu č.1-5 - zastupitelstvo 17.12.2019 FIN/127407/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 19.12.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí 2020 schválený FIN/127406/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 19.12.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy 63920/2019-MZE-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p. 65/17, 11000 Praha 1 11.12.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtová opatření 7/2019 a 8/2019 SVK Žďársko SPR/116808/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 22.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - řetízek ze žlutého kovu SPR/111916/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/111902/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost v cizí měně SPR/111899/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/111893/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka s kartami SPR/111887/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření 6/2019 SVK Žďársko SPR/89734/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 03.10.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - rybářské náčiní SPR/87026/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 18.09.2019
Rozpočet města a související dokumenty Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024 schválený FIN/86031/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 13.09.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření 5/2019 SVK Žďársko SPR/84802/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.09.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p. 65/17, 11000 Praha 1 03.09.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - hodinky SPR/77396/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 23.07.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření 4/2019 SVK Žďársko SPR/73372/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 01.07.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření 3/2019 SVK Žďársko SPR/73370/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 01.07.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - sportovní hodinky SPR/69216/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 11.06.2019
Rozpočet města a související dokumenty Závěrečný účet města Velké Meziříčí 2018 - usnesení ZM 14.5.2019 FIN/62351/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 16.05.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Schválené dokumenty VH SVK Žďársko 25.04.2019 SPR/60635/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.05.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření 2/2019 SVK Žďársko SPR/59900/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 03.05.2019
Rozpočet města a související dokumenty Závěrečný účet města Velké Meziříčí za rok 2018 FIN/58290/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 25.04.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Schválený rozpočet SVK Žďársko 2019 SPR/55206/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 10.04.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Usnesení VH SVK Žďársko SPR/55208/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 10.04.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření 1/2019 SVK Žďársko SPR/55210/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 10.04.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle v pouzdru SPR/54074/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.04.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy - lesní hospodářství 18918/2019-MZE-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p. 65/17, 11000 Praha 1 04.04.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/50425/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 20.03.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámské hodinky SPR/39886/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 20.02.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - kufr s nářadím SPR/23699/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.01.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon cizince SPR/23697/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.01.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/6006/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.01.2019
Volná pracovní místa Nabídka volného pracovního místa-strážník Městské policie Velké Meziříčí KT/139828/2018-babac oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 04.12.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/131492/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 26.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Sviny SPR/119094/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Radňoves SPR/119095/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Rousměrov SPR/119093/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Martinice SPR/119097/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Nová Ves SPR/119096/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Jívoví SPR/119098/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Horní Radslavice SPR/119099/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Březí SPR/119100/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Meziříčko SPR/119101/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - zámek na kolo SPR/103425/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 24.10.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - kniha SPR/103443/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 24.10.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva - Dobrá Voda SPR/71160/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Dolní Libochová SPR/71166/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Ořechov SPR/71171/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva - Nové Sady SPR/71170/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Rozseč SPR/71173/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Petráveč SPR/71214/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Milešín SPR/71213/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Zadní Zhořec SPR/71174/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/48547/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 04.06.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dětské jízdní kolo SPR/44517/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.05.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dron SPR/38904/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.05.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámské jízdní kolo SPR/18169/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.03.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka SPR/18165/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.03.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka s doklady SPR/54325/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/54327/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - oblečení v igelitce SPR/54328/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámská kabelka SPR/54330/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/51900/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - snubní prsten pánský SPR/49566/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 06.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/49237/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 04.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dětské dioptrické brýle SPR/45256/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/42718/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 06.11.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - společenská dámská kabelka SPR/42728/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 06.11.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - reproduktor + powerbanka SPR/37492/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 02.10.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - prsten SPR/35730/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 18.09.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/28971/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 18.07.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dětská koloběžka SPR/28967/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 18.07.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle SPR/25571/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 20.06.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - sluneční brýle SPR/23685/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.06.2017
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje nástaveb na ul. Hornoměstská SMB/20979/2017-boudova odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 17.05.2017
Ostatní dokumenty jiných původců Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám, které nejsou označeny v katastru nemovitost SPR/44330/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2014
Ostatní dokumenty jiných původců Údaje o nedostatečně určitě identifikovaných vlastnících SPR/42847/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 27.03.2014