Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ na sil. III/03719 Březejc IZ4b-konec obce stanovení místní úpravy provozu DOP/3991/2021-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 22.01.2021
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové provozorium SVK na rok 2021 SPR/4226/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 21.01.2021
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtová opatření 6 a 7/2020 SVK Žďársko SPR/4234/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 21.01.2021
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí. ŽP/118203/2020-vrano odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 20.01.2021
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Oznámení o možnosti převzít písemnost VÝST/118179/2020-kř odbor výstavby a územního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 20.01.2021
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/3727/2021-hamac Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 20.01.2021
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ na sil. II/602 k.ú. Meziříčko P1-křižovatka, B21-zákaz předjíždění,... stanovení místní úpravy pr DOP/3325/2021-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 19.01.2021
Dražby, exekuce 225 EX 04081/11-974, Dražební vyhláška - elektronická dražba - okdrazby 225 EX 04081/11-974 odbor správní Nevěřilová Pavla, JUDr. - soudní exekutorka Nevěřilová Pavla, K. H. Máchy č. p. 1294/2, 78701 Šumperk 1 19.01.2021
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru směny pozemků na ulici Pod Strání SMB/3140/2021-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 19.01.2021
Ostatní dokumenty jiných původců Oznámení o obnově katastrálního operátu SPR/3407/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 18.01.2021
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 145/3 k. ú. Mostiště u VM SMB/2265/2021-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 18.01.2021
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 12 m2 z pozemku parc. č. 887/1 k. ú. Mostiště u VM SMB/2272/2021-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 18.01.2021
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 38 m2 z pozemku parc. č. 887/1 k. ú. Mostiště u VM SMB/2274/2021-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 18.01.2021
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru směny částí pozemků na ul. Nad Gymnáziem SMB/2337/2021-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 18.01.2021
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3835/1 k. ú. Velké Meziříčí SMB/2376/2021-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 18.01.2021
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky ROZHODNUTÍ-V.MEZIŘÍČÍ, PROPOJ VN+T62 KARLOV VÝST/112481/2020-kríb odbor výstavby a územního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 15.01.2021
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Rušení železničního přejezdu na MK Oslavička zahájení řízení DOP/2372/2021-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 15.01.2021
Územní plány Veřejná vyhláška o vydání Z1 ÚP Kundratice VÝST/2971/2021-svih odbor výstavby a územního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 15.01.2021
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ na MK Náměstí a dalších ve Velkém Meziříčí, návh místní úpravy provozu FanIT s.r.o. DOP/1772/2021-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 14.01.2021
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/2489/2021-hamac Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 14.01.2021
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 13.1.2021 FIN/2710/2021-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 14.01.2021
Dražby, exekuce Usnesení SE - Hanák Josef 204 EX 8079/18-288 odbor správní Preus Pavel, Mgr. - soudní exekutor Preus Pavel, Kodaňská č. p. 1441/46, 10100 Praha 101 14.01.2021
Dražby, exekuce 196EX 1955/08-308 DVU 196EX 1955/08-308 odbor správní Valenta Jan, Mgr. - soudní exekutor Valenta Jan, Dr. Milady Horákové č. p. 496/27, 77900 Olomouc 9 14.01.2021
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/2501/2021-hamac Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 14.01.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dokladovka s kartami SPR/2234/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.01.2021
Dražby, exekuce 137EX 5885/18-52 Usnesení - dr. vyhláška 137EX 5885/18-52 odbor správní Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor Kocián Petr, Veveří č. p. 2216/125, 61600 Brno 16 12.01.2021
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Územní řízení-rozhodnutí o umístění VÝST/112725/2020-hav odbor výstavby a územního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 11.01.2021
Dražby, exekuce 095 Ex 735/13-246, Dražební vyhláška - nemovité věci 095 EX 00735/13-246 odbor správní Tvrdková Jana, JUDr. - soudní exekutorka Tvrdková Jana, Hornokrčská č. p. 650/29, 14000 Praha 4 11.01.2021
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Střednědobé výhledy rozpočtu organizací města na rok 2022-2023 FIN/1388/2021-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 08.01.2021
Ostatní dokumenty jiných původců 8-115 Oznámení obci o revizi (Obeslání) RO-9/2021-746 odbor správní Katastrální pracoviště Velké Meziříčí (Katastrální úřad pro Vysočinu), Třebíčská č. p. 70/1540, 59401 Velké Meziříčí 08.01.2021
Ostatní dokumenty jiných původců Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí SPU 004020/2021/520100/Morkus odbor správní Státní pozemkový úřad, Husinecká č. p. 1024, 13000 Praha 3 08.01.2021
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočty organizací města na rok 2021 schválené FIN/1386/2021-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 08.01.2021
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ na UK Na Výsluní 1592/7, 1322/9 Velké Meziříčí návrh místní úpravy provozu DOP/120984/2020-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 07.01.2021
Volná pracovní místa Nabídka volného pracovního místa- strážník Městské policie Velké Meziříčí KT/940/2021-babac oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 07.01.2021
Volná pracovní místa Oznámení o vyhlášení výběrového řízení-pracovníka odboru dopravy - referenta registru vozidel (techn KT/938/2021-babac oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 06.01.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/778/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.01.2021
Ostatní dokumenty jiných původců Ostatní oznámení 1900803/20/2900-00022-703062 odbor správní Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Tolstého č. p. 1455/2, 58601 Jihlava 1 04.01.2021
Dražby, exekuce 079 EX 00385/19-093, Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky 079 EX 00385/19-093 odbor správní Sárová Marie, JUDr. - soudní exekutorka Sárová Marie, Plukovníka Švece č. p. 1528/8, 58601 Jihlava 1 04.01.2021
Dražby, exekuce 050 EX 3134/15-164-dr.vyhl. odbor správní Molák Stanislav, Mgr. - soudní exekutor Molák Stanislav, Bělohradská č. p. 299, 58001 Havlíčkův Brod 1 29.12.2020
Ostatní dokumenty úřadu Oznámení (úřední hodiny od 24.12.2020) KT/120610/2020-svari oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 22.12.2020
Ostatní Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy pracovníka oddělení investorské činnosti-architekta (urbanisty) KT/120509/2020-babac oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 21.12.2020
Dražby, exekuce 203 Ex 37760/19 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba 0090#0095986882 odbor správní Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2 18.12.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 48/19 k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí SMB/119081/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 18.12.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 888/1 k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí SMB/119091/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 18.12.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 5707/5 k. ú. Velké Meziříčí SMB/117964/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 16.12.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí na rok 2021 FIN/119898/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 16.12.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky VV - oznámení o projednání návrhu ÚP Tasov VÝST/117708/2020-ko odbor výstavby a územního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 07.12.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 3700/16 k. ú. Velké Meziříčí SMB/117092/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 04.12.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření č. 4/2020 SVK Žďársko SPR/116699/2020-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 02.12.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření č.5/2020 SVK Žďársko SPR/116561/2020-spack odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 01.12.2020
Dražby, exekuce 120 EX 827/18-20-EPN,110-Dražební vyhláška odbor správní Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor Mika Dalimil, Za Beránkem č. p. 836, 33901 Klatovy 1 26.11.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3627/23 k. ú. Velké Meziříčí SMB/113905/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 23.11.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 55/8 k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí SMB/113819/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 23.11.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 279/26 a 213/1 k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí SMB/113937/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 23.11.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 200 m2 z pozemku parc. č. 53/1 k. ú. Mostiště u VM SMB/100165/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 09.11.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 215 m2 z pozemku parc. č. 53/1 k. ú. Mostiště u VM SMB/100161/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 09.11.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3835/1 k. ú. Velké Meziříčí SMB/100168/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 09.11.2020
Ostatní dokumenty jiných původců žádost o vyvěšení usnesení - dědické řízení po Josefu Zelníčkovi 8 D 688/2020-77 odbor správní Trutnová Jana - notářka Trutnová Jana, nám. Republiky č. p. 72/4, 59101 Žďár nad Sázavou 1 29.10.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/99253/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.10.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - náušnice a piercing SPR/99244/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.10.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje částí o výměře cca 30 m2 z pozemku parc. č. 54/1 k. ú. Mostiště u VM SMB/97044/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 12.10.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření č. 3/2020 SVK Žďársko SPR/93197/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.09.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/88689/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 21.09.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/88694/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 21.09.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření č. 2/2020 SVK Žďársko SPR/78855/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 01.09.2020
Ostatní dokumenty úřadu Oznámení o nálezu věci neznámého vlastníka - vodovod SMB/67254/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 07.08.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 28.07.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření č. 1/2020 SVK Žďársko SPR/53933/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.07.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - powerbanka SPR/53927/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.07.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle SPR/53925/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.07.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/53923/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.07.2020
Rozpočet města a související dokumenty Závěrečný účet města Velké Meziříčí za rok 2019 FIN/47834/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 29.06.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Informace o zveřejnění závěr.účtu a zprávy o přezk.hospodaření SPR/41683/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 18.06.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - občan.radiostanice SPR/30020/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 19.05.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru pronájmu budovy SMB/24451/2020-halas odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 11.05.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy 63920/2019-MZE-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p. 65/17, 11000 Praha 1 11.12.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - řetízek ze žlutého kovu SPR/111916/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/111902/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost v cizí měně SPR/111899/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/111893/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka s kartami SPR/111887/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - rybářské náčiní SPR/87026/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 18.09.2019
Rozpočet města a související dokumenty Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024 schválený FIN/86031/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 13.09.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p. 65/17, 11000 Praha 1 03.09.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - hodinky SPR/77396/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 23.07.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - sportovní hodinky SPR/69216/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 11.06.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle v pouzdru SPR/54074/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.04.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy - lesní hospodářství 18918/2019-MZE-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p. 65/17, 11000 Praha 1 04.04.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/50425/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 20.03.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámské hodinky SPR/39886/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 20.02.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - kufr s nářadím SPR/23699/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.01.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon cizince SPR/23697/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.01.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/6006/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.01.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/131492/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 26.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Nová Ves SPR/119096/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Radňoves SPR/119095/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Sviny SPR/119094/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Rousměrov SPR/119093/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Martinice SPR/119097/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Jívoví SPR/119098/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Horní Radslavice SPR/119099/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Březí SPR/119100/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Meziříčko SPR/119101/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - zámek na kolo SPR/103425/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 24.10.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - kniha SPR/103443/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 24.10.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva - Dobrá Voda SPR/71160/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Dolní Libochová SPR/71166/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva - Nové Sady SPR/71170/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Ořechov SPR/71171/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Rozseč SPR/71173/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Petráveč SPR/71214/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Milešín SPR/71213/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Zadní Zhořec SPR/71174/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/48547/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 04.06.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dětské jízdní kolo SPR/44517/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.05.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dron SPR/38904/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.05.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámské jízdní kolo SPR/18169/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.03.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka SPR/18165/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.03.2018
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje nástaveb na ul. Hornoměstská SMB/20979/2017-boudova odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 17.05.2017
Ostatní dokumenty jiných původců Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám, které nejsou označeny v katastru nemovitost SPR/44330/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2014
Ostatní dokumenty jiných původců Údaje o nedostatečně určitě identifikovaných vlastnících SPR/42847/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 27.03.2014