Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření č. 3 SPR/23475/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 23.05.2022
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Oznámení o vyhlášení právního předpisu - nařízení města VM, kterým se vadává tržní řád KT/23406/2022-drap oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 23.05.2022
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva-umístění, oznámení o uzavření VÝST/23483/2022-hav odbor výstavby a územního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 23.05.2022
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 18.5.2022 FIN/23195/2022-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 19.05.2022
Ostatní dokumenty jiných původců Žádost MěÚ Velké Meziříčí o vyvěšení Aukční vyhlášky-4 kolo UZSVM/BZR/2148/2022-BZRM odbor správní Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2 19.05.2022
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZpř sil. II/360, III/36054 a MK Třebíčská VM stavba OK k.ú.Oslavice, stanovení přechodné úpravy pro DOP/23156/2022-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 19.05.2022
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZpř silnice a MK Měřín, akce Pouť 2022, stanovení přechodné úpravy provozu DOP/22947/2022-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 19.05.2022
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ na MK Březí u Osové Bítýšky, B 20a 30 - E9, návrh místní úpravy provozu DOP/21951/2022-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 17.05.2022
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky GEN. JAROŠE-SO 401 REKONSTRUKCE VO VÝST/13767/2022-kríb odbor výstavby a územního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 17.05.2022
Územní plány Veřejná vyhláška ÚP Ruda VÝST/22207/2022-ko odbor výstavby a územního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 16.05.2022
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Společné řízení-oznámení o zahájení-ústní jednání - Ve Vilách, Krškova, Velké Me DOP/22087/2022-po odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 16.05.2022
Ostatní dokumenty jiných původců Žádost o zveřejnění výběrového řízení Velké Meziříčí LCR154/001388/2022 odbor správní Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č. p. 1106/19, 50008 Hradec Králové 8 13.05.2022
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 18/3 k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí SMB/21796/2022-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 13.05.2022
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2884/1 k. ú. Velké Meziříčí SMB/21809/2022-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 13.05.2022
Ostatní dokumenty jiných původců Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ k.ú. Olší nad Oslavou SPR/22108/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.05.2022
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ na místní komunikaci Ruda a Lhotka, stanovení místní úpravy provozu DOP/21598/2022-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 11.05.2022
Dražby, exekuce Dokumenty 174 EX 24/20-112-dražební vyhláška 174 EX 24/20 odbor správní Šnaider Dušan, Mgr. - soudní exekutor Šnaider Dušan, Evropská č. p. 663/132, 16000 Praha 6 11.05.2022
Ostatní dokumenty jiných původců Vyhláška na dědice neznámého pobytu - dědické řízení po Anežce Vondráčkové 8 D 226/2022-53 odbor správní Trutnová Jana - notářka Trutnová Jana, nám. Republiky č. p. 72/4, 59101 Žďár nad Sázavou 1 11.05.2022
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Stavební povolení - Centrum obchodnu a sluužeb Velká Bíteš - SO 04.1, SO SO 04.2, SO 04.31, SO 05, DOP/1716/2022-po odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 11.05.2022
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZpř. MK Třebíčská Velké Meziříčí, oprava komunikace GREMIS s.r.o., stanovení přechodné úpravy provo DOP/21501/2022-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 11.05.2022
Dražby, exekuce DV 139EX 19641/21-039 139 EX 19641/21-039 odbor správní Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor Kubis Marcel, Masarykovo náměstí č. p. 44/4, 78901 Zábřeh 10.05.2022
Ostatní dokumenty jiných původců Výlukové jízdní řádky SPR/21317/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 09.05.2022
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) záměr pronájmu koupaliště ŠKOL/20930/2022-stupk odbor školství a kultury Městský úřad Velké Meziříčí 09.05.2022
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 4.5.2022 FIN/21448/2022-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 09.05.2022
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - pánské hodinky SPR/21349/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 09.05.2022
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky výzva k odstranění odstaveného vozidla ŽP/20933/2022-fialk odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 05.05.2022
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky výzva k odstranění odstaveného vozidla ŽP/20048/2022-fialk odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 02.05.2022
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky výzva k odstranění odstaveného vozidla ŽP/20067/2022-fialk odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 02.05.2022
Ostatní dokumenty jiných původců Schválený závěrečný účet a hospodaření, RO č. 2 SPR/19907/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.04.2022
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky výva k odstranění vozidla ŽP/19932/2022-fialk odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 29.04.2022
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky výzva k odstranění odstaveného vozidla ŽP/19901/2022-fialk odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 29.04.2022
Rozpočet města a související dokumenty Závěrečný účet města Velké Meziříčí za rok 2021 FIN/19745/2022-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 28.04.2022
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - zastupitelstvo 26.4.2022 FIN/19747/2022-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 28.04.2022
Volby Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva města Velké Meziříčí na volební období 2022 - 2026 KT/19815/2022-drap oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 28.04.2022
Ostatní dokumenty jiných původců Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021 SPR/19527/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 27.04.2022
Volná pracovní místa Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici sociálního pracovníka SPOD na odboru sociálních věc KT/19290/2022-babac oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 26.04.2022
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 2844/1 k. ú. Velké Meziříčí SMB/18206/2022-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 25.04.2022
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 5597/1, k. ú. Velké Meziříčí SMB/18264/2022-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 25.04.2022
Ostatní dokumenty jiných původců Zaměřování sítí NN v k.ú. Dolní Radslavice SPR/19243/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 25.04.2022
Ostatní dokumenty jiných původců Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou 753691/22/2900-11420-709759 odbor správní Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Tolstého č. p. 1455/2, 58601 Jihlava 1 21.04.2022
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/17546/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.04.2022
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření č. 1 SPR/15857/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.04.2022
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 23.3.2022 FIN/13970/2022-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 24.03.2022
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - zastupitelstvo 8.3.2022 FIN/11838/2022-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 11.03.2022
Rozpočet města a související dokumenty Místní části - rozpočty výdajů na rok 2022 FIN/11839/2022-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 11.03.2022
Rozpočet města a související dokumenty Přebytek hospodaření za rok 2021 - rozdělení zdrojů FIN/11840/2022-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 11.03.2022
Ostatní dokumenty jiných původců Oznámení o obnově katastrálního operátu obcí Hrbov a Svařenov SMB/10037/2022-kasp odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 03.03.2022
Ostatní dokumenty jiných původců Finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu (2022-2026) - program KUJI 14947/2022 odbor životního prostředí Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 58601 Jihlava 1 28.02.2022
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - fitnes náramek SPR/7189/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 09.02.2022
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření č. 4 SPR/6307/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 04.02.2022
Ostatní dokumenty jiných původců Výzva k přihlášení osob OO-2/2022-746 odbor správní Katastrální pracoviště Velké Meziříčí (Katastrální úřad pro Vysočinu), Třebíčská č. p. 70/1540, 59401 Velké Meziříčí 03.02.2022
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 26.1.2022 FIN/5010/2022-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 27.01.2022
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - zastupitelstvo 11.1.2022 FIN/2539/2022-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 14.01.2022
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí na rok 2022 FIN/2537/2022-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 13.01.2022
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/88854/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - fitnes náramek modrý SPR/88285/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 22.12.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - fitnes náramek SPR/88284/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 22.12.2021
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočty organizací města 2022 a střednědobé výhledy rozpočtů 2023-2024 FIN/87526/2021-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 17.12.2021
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočet na rok 2022 schválený SPR/83546/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.11.2021
Ostatní dokumenty jiných původců Střednědobý výhled rozpočtu - schválený SPR/83547/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.11.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/81543/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 24.11.2021
Ztráty a nálezy Vyhnlášení nálezu - dětská peněženka s hotovostí SPR/80713/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 22.11.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/77817/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - část meteostanice SPR/76175/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 09.11.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/74652/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 03.11.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - střešní nosiče na auto SPR/74683/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 03.11.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - černá prošívaná bunda SPR/74685/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 03.11.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/61263/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.09.2021
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy 1/2021 MZE-49892/2021-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 15.09.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/61259/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.09.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - notebook SPR/61254/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.09.2021
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů obecní policie - městys Křižanov KT/60417/2021-drap oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 13.09.2021
Volná pracovní místa Nabídka volného pracovního místa - pozice strážníka městské policie KT/58885/2021-babac oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 06.09.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - hodinky s čipem SPR/54186/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 20.08.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/53268/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 16.08.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/53264/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 16.08.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/49320/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 27.07.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/48578/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 22.07.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dívčí plavky SPR/47283/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.07.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - kabelka s finanční hotovostí SPR/46460/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 12.07.2021
Ostatní dokumenty jiných původců Závěrečný účet mikroregionu SPR/44243/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 30.06.2021
Rozpočet města a související dokumenty Závěrečný účet města Velké Meziříčí za rok 2020_schválený FIN/43623/2021-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 28.06.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/43597/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 28.06.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle SPR/39447/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 21.06.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - pes SPR/38584/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 16.06.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - pes SPR/38567/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 16.06.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/38069/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.06.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/37696/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.06.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/778/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.01.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - náušnice a piercing SPR/99244/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.10.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/99253/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.10.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/88689/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 21.09.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/88694/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 21.09.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 28.07.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle SPR/53925/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.07.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - powerbanka SPR/53927/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.07.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/53923/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.07.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - občan.radiostanice SPR/30020/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 19.05.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy 63920/2019-MZE-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 11.12.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - řetízek ze žlutého kovu SPR/111916/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/111902/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost v cizí měně SPR/111899/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/111893/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka s kartami SPR/111887/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - rybářské náčiní SPR/87026/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 18.09.2019
Rozpočet města a související dokumenty Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024 schválený FIN/86031/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 13.09.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 03.09.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - hodinky SPR/77396/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 23.07.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - sportovní hodinky SPR/69216/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 11.06.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy - lesní hospodářství 18918/2019-MZE-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 04.04.2019
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Nová Ves SPR/119096/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Radňoves SPR/119095/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Rousměrov SPR/119093/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Sviny SPR/119094/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Martinice SPR/119097/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Jívoví SPR/119098/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Meziříčko SPR/119101/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Březí SPR/119100/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Horní Radslavice SPR/119099/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Ořechov SPR/71171/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva - Dobrá Voda SPR/71160/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Dolní Libochová SPR/71166/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva - Nové Sady SPR/71170/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Zadní Zhořec SPR/71174/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Rozseč SPR/71173/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Milešín SPR/71213/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Petráveč SPR/71214/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Ostatní dokumenty jiných původců Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám, které nejsou označeny v katastru nemovitost SPR/44330/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2014
Ostatní dokumenty jiných původců Údaje o nedostatečně určitě identifikovaných vlastnících SPR/42847/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 27.03.2014