Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Ostatní dokumenty úřadu Přehled usnesení ze zasedání ZM Velké Meziříčí ze dne 14. 9. 2021 KS/64351/2021-horto oddělení kanceláře starosty Městský úřad Velké Meziříčí 21.09.2021
Ostatní dokumenty úřadu Grantový program Zdravé město Velké Meziříčí 2022 SPR/61470/2021-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 20.09.2021
Územní plány VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OŘECHOV VÝST/64170/2021-coufa odbor výstavby a územního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 20.09.2021
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/61548/2021-hamac Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 17.09.2021
Ostatní dokumenty jiných původců Žádost o vyvěšení usnesení - dědic neznámého pobytu - dědické řízení po Karlu Pípovi pobytu- dědické odbor správní Trutnová Jana - notářka Trutnová Jana, nám. Republiky č. p. 72/4, 59101 Žďár nad Sázavou 1 17.09.2021
Ostatní dokumenty jiných původců Vyhláška na dědice neznámého pobytu - dědické řízení po Vincenci Smejkalovi odbor správní Trutnová Jana - notářka Trutnová Jana, nám. Republiky č. p. 72/4, 59101 Žďár nad Sázavou 1 17.09.2021
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/61172/2021-pesko Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 16.09.2021
Ostatní dokumenty úřadu Školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí SPR/61444/2021-komin odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 16.09.2021
Ostatní dokumenty úřadu Grantový program pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2022. SOC/61025/2021-much odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Velké Meziříčí 15.09.2021
Ostatní dokumenty úřadu GP SPORT 2022 INV/61049/2021-ville oddělení investorské činnosti Městský úřad Velké Meziříčí 15.09.2021
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy 1/2021 MZE-49892/2021-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 15.09.2021
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 8.9.2021 FIN/61160/2021-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 15.09.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - notebook SPR/61254/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.09.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/61259/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.09.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/61263/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.09.2021
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ na silnici III/03719 k.ú. Březejc, IZ4a-začátek obce, stanovení místní úpravy provozu DOP/60651/2021-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 14.09.2021
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/60477/2021-novotna Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 14.09.2021
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky ozn.říz. VB-14 BD vodovod a kanalizace ŽP/60390/2021-krivs odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 13.09.2021
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů obecní policie - městys Křižanov KT/60417/2021-drap oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 13.09.2021
Ostatní dokumenty úřadu Rušení železničního přejezdu na UK KARTRAS spol.s r.o., Oslavička P3915 km 16,418-trať Studenec-Křiž DOP/59658/2021-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 09.09.2021
Volná pracovní místa Nabídka volného pracovního místa - pozice strážníka městské policie KT/58885/2021-babac oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 06.09.2021
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru pronájmu garáže SMB/56692/2021-halas odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 02.09.2021
Územní plány O Z N Á M E N Í o projednání návrhu ZADÁNÍ Územního plánu Martinice VÝST/56729/2021-coufa odbor výstavby a územního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 02.09.2021
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2800 k. ú. Velké Meziříčí SMB/55318/2021-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 31.08.2021
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2906/15 k. ú. Velké Meziříčí SMB/55319/2021-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 31.08.2021
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření č. 5 SPR/56038/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 31.08.2021
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru výpůjčky zasedací místnosti v budově radnice SMB/55314/2021-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 31.08.2021
Dražby, exekuce DV 139EX 22980/14-132 139 EX 22980/14-132 odbor správní Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor Kubis Marcel, Masarykovo náměstí č. p. 44/4, 78901 Zábřeh 30.08.2021
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 25.8.2021 FIN/55693/2021-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 30.08.2021
Dražby, exekuce EX 85/21-21 Dr. vyhl. EX 85/21-21 odbor správní Chaloupka David, Mgr. - soudní exekutor Chaloupka David, Jánská č. p. 25/1, 76701 Kroměříž 1 26.08.2021
Ostatní dokumenty jiných původců Park Lavičky KUJI 68814/2021 odbor správní Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 58601 Jihlava 1 23.08.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - hodinky s čipem SPR/54186/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 20.08.2021
Volná pracovní místa Oznámení o vyhlášení výběrového řízení-pracovníka odboru obecního živnostenského úřadu-referenta reg KT/53301/2021-babac oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 17.08.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/53264/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 16.08.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/53268/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 16.08.2021
Volná pracovní místa Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - pracovníka odboru výstavby - referenta úřadu územního pláno KT/53106/2021-babac oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 16.08.2021
Dražby, exekuce 164 D 1994/21-8-Dražební vyhláška NV odbor správní Svoboda Jan, Mgr. - soudní exekutor Svoboda Jan, Dvořákova č. p. 222/32, 77900 Olomouc 9 13.08.2021
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 11.8.2021 FIN/52829/2021-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2021
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 1887/2 a části 1887/1 k. ú. Velké Meziříčí SMB/52090/2021-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2021
Územní plány OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP MĚŘÍN VÝST/51663/2021-coufa odbor výstavby a územního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 10.08.2021
Ostatní dokumenty jiných původců Vydání info Wiegel VM21 KUJI 60463/2021 odbor správní Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 58601 Jihlava 1 30.07.2021
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Dóza-středisko volného času_ rozpočet 2021 upravený I. FIN/49392/2021-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 28.07.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/49320/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 27.07.2021
Územní plány VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HEŘMANOV VÝST/47919/2021-coufa odbor výstavby a územního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 26.07.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/48578/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 22.07.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dívčí plavky SPR/47283/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.07.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - kabelka s finanční hotovostí SPR/46460/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 12.07.2021
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočotové opatření č. 4 SPR/45768/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 08.07.2021
Ostatní dokumenty jiných původců Závěrečný účet mikroregionu SPR/44243/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 30.06.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/43597/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 28.06.2021
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 23.6.2021 FIN/43624/2021-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 28.06.2021
Rozpočet města a související dokumenty Závěrečný účet města Velké Meziříčí za rok 2020_schválený FIN/43623/2021-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 28.06.2021
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 16.6.2021 FIN/43618/2021-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 28.06.2021
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - zastupitelstvo 22.6.2021 FIN/43622/2021-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 28.06.2021
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2868/25 k. ú. Velké Meziříčí SMB/39868/2021-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 25.06.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle SPR/39447/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 21.06.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - pes SPR/38584/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 16.06.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - pes SPR/38567/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 16.06.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/38069/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.06.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/37696/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.06.2021
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření č. 3 SPR/32207/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 27.05.2021
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 19.5.2021 FIN/28922/2021-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 21.05.2021
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 5.5.2021 FIN/23743/2021-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 07.05.2021
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření č. 2 SPR/22702/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 30.04.2021
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 21.4.2021 FIN/21151/2021-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 23.04.2021
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - zastupitelstvo 13.4.2021 FIN/19312/2021-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 15.04.2021
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtové opatření - rada 7.4.2021 FIN/18302/2021-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 09.04.2021
Ostatní dokumenty jiných původců Schválený střednědobý výhled 2020-2025 SPR/16773/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.03.2021
Ostatní dokumenty jiných původců Schválený závěrečný účet za rok 2020 SPR/16772/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.03.2021
Ostatní dokumenty jiných původců Schválený rozpočet na rok 2021 SPR/16771/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.03.2021
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření č. 1 SPR/16774/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.03.2021
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 24.3.2021 FIN/16322/2021-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 26.03.2021
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtové opatření - rada 10.3.2021 FIN/14238/2021-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 15.03.2021
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 24.2.2021 FIN/11672/2021-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 01.03.2021
Rozpočet města a související dokumenty Místní části 2021 rozpočtová opatření - zastupitelstvo 23.2.2021 FIN/11235/2021-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 24.02.2021
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - zastupitelstvo 23.2.2021 FIN/11233/2021-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 24.02.2021
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 10.2.2021 FIN/8629/2021-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 12.02.2021
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtové opatření - zastupitelstvo 9.2.2021 FIN/8159/2021-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 10.02.2021
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 27.1.2021 FIN/6059/2021-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 01.02.2021
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 13.1.2021 FIN/2710/2021-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 14.01.2021
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočty organizací města na rok 2021 schválené FIN/1386/2021-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 08.01.2021
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Střednědobé výhledy rozpočtu organizací města na rok 2022-2023 FIN/1388/2021-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 08.01.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/778/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.01.2021
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí na rok 2021 FIN/119898/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 16.12.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - náušnice a piercing SPR/99244/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.10.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/99253/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.10.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/88689/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 21.09.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/88694/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 21.09.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 28.07.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/53923/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.07.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle SPR/53925/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.07.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - powerbanka SPR/53927/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.07.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - občan.radiostanice SPR/30020/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 19.05.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy 63920/2019-MZE-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 11.12.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka s kartami SPR/111887/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost v cizí měně SPR/111899/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/111902/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - řetízek ze žlutého kovu SPR/111916/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/111893/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - rybářské náčiní SPR/87026/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 18.09.2019
Rozpočet města a související dokumenty Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024 schválený FIN/86031/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 13.09.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 03.09.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - hodinky SPR/77396/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 23.07.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - sportovní hodinky SPR/69216/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 11.06.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle v pouzdru SPR/54074/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.04.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy - lesní hospodářství 18918/2019-MZE-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 04.04.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/50425/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 20.03.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámské hodinky SPR/39886/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 20.02.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon cizince SPR/23697/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.01.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - kufr s nářadím SPR/23699/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.01.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/6006/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.01.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/131492/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 26.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Meziříčko SPR/119101/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Rousměrov SPR/119093/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Sviny SPR/119094/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Radňoves SPR/119095/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Nová Ves SPR/119096/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Martinice SPR/119097/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Jívoví SPR/119098/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Horní Radslavice SPR/119099/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Březí SPR/119100/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - zámek na kolo SPR/103425/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 24.10.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - kniha SPR/103443/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 24.10.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Petráveč SPR/71214/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva - Dobrá Voda SPR/71160/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Dolní Libochová SPR/71166/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva - Nové Sady SPR/71170/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Ořechov SPR/71171/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Rozseč SPR/71173/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Zadní Zhořec SPR/71174/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Milešín SPR/71213/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Ostatní dokumenty jiných původců Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám, které nejsou označeny v katastru nemovitost SPR/44330/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2014
Ostatní dokumenty jiných původců Údaje o nedostatečně určitě identifikovaných vlastnících SPR/42847/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 27.03.2014