Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/69798/2020-navr Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 11.08.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/68357/2020-troja Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 10.08.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ na sil.II/602 Bezděkov m.č. Velká Bíteš, návrh stanovení místní úpravy provozu DOP/68345/2020-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 10.08.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Nařízení KHS kraje Vysočina č. 8/2020 rušící Nařízení č. 6/2020 pro Kraj Vysočina KHSV/17641/2020/JI/OPK/Sek odbor správní Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého č. p. 1914/15, 58601 Jihlava 1 10.08.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Mimořádné opatření KHS kraje Vysočina č. 9/2020 pro Kraj Vysočina KHSV/17642/2020/JI/OPK/Sek odbor správní Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého č. p. 1914/15, 58601 Jihlava 1 10.08.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Stavební řízení-oznámení o zahájení veřejná vyhláška VÝST/67943/2020-kř odbor výstavby a územního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 07.08.2020
Ostatní dokumenty úřadu Oznámení o nálezu věci neznámého vlastníka - vodovod SMB/67254/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 07.08.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZpř na sil. II/354 Netín - Pouť 2020 16.8. stanovení přechodné úpravy provozu DOP/60496/2020-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 07.08.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Společné územní a stavební povolení - Oslavice - Zadní díly - komunikace, VO a k DOP/36920/2020-po odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 04.08.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky ozn.říz o prodloužení platnosti SP a změna stavby před dokončením: VB, U Stadionu ŽP/62638/2020-krivs odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 03.08.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZpř silnice II/391, III/3914, III/3913 Heřmanov v rámci opravy nové kanalizace stanovení přechodné DOP/63583/2020-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 31.07.2020
Dražby, exekuce EX 4615/08-258 Dražební vyhláška EX 4615/08-258 odbor správní Havlice Alan, JUDr. - soudní exekutor Havlice Alan, Otakara Březiny č. p. 229/5, 79001 Jeseník 1 30.07.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/62644/2020-juran Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 30.07.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/62637/2020-pesko Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 30.07.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Územní řízení-oznámení o zahájenÍ VÝST/62354/2020-kríb odbor výstavby a územního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 29.07.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 28.07.2020
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Sportoviště VM - rozpočet 2020, střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 (návrh) FIN/61556/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 28.07.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Mimořádné opatření kHS kraje Vysočina Kraj Vysočina KHSV/16725/2020/JI/OPK/Sek odbor správní Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého č. p. 1914/15, 58601 Jihlava 1 28.07.2020
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) DÓZA-středisko volného času - Rozpočet 2020 upravený I. FIN/61554/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 28.07.2020
Dražby, exekuce 006 EX 2174/16-129-Dražební vyhláška,134-Žádost odbor správní Blažková Alena, JUDr., Ph. D. - soudní exekutorka Blažková Alena, Konečného náměstí č. p. 541/2, 60200 Brno 2 24.07.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Oznámení o vyložení návrhu změn mapy BPEJ pro k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí SPU 248239/2020/520100/Morkus odbor správní Státní pozemkový úřad, Husinecká č. p. 1024, 13000 Praha 3 16.07.2020
Územní plány Oznámení o projednání Návrhu Zadání Územního plánu Pikárec VÝST/56373/2020-coufa odbor výstavby a územního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 14.07.2020
Územní plány Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Z1 ÚP Měřín - zkrácený postup důe § 55a SZ VÝST/50704/2020-svih odbor výstavby a územního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 10.07.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/53923/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.07.2020
Územní plány Změna č. 2 ÚP Lavičky - veřejná vyhláška VÝST/46850/2020-svih odbor výstavby a územního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 07.07.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - powerbanka SPR/53927/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.07.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření č. 1/2020 SVK Žďársko SPR/53933/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.07.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle SPR/53925/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.07.2020
Dražby, exekuce DV 2006EJE0383 odbor správní PROKONZULTA, a.s., Křenová č. p. 299/26, 60200 Brno 2 03.07.2020
Dražby, exekuce DV 2006EJE0437 odbor správní PROKONZULTA, a.s., Křenová č. p. 299/26, 60200 Brno 2 03.07.2020
Ostatní Rozpočtová opatření - zastupitelstvo 23.6.2020 FIN/47894/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 30.06.2020
Rozpočet města a související dokumenty Závěrečný účet města Velké Meziříčí za rok 2019 FIN/47834/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 29.06.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2065/1 k. ú. Olší nad Oslavou SMB/42252/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 29.06.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje částí z pozemku parc. č. 2065/2 k. ú. Olší nad Oslavou SMB/42257/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 29.06.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 24.6.2020 FIN/46323/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 25.06.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Informace o zveřejnění závěr.účtu a zprávy o přezk.hospodaření SPR/41683/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 18.06.2020
Dražby, exekuce 220 EX 1642/16-266-Usn.nař.dražby nem. odbor správní Suchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor Suchánek Michal, Pod pekárnami č. p. 245/10, 19000 Praha 9 17.06.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 10.6.2020 FIN/41289/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 17.06.2020
Ostatní dokumenty úřadu Zveřejnění II. kola grant kultura ŠKOL/39386/2020-stupk odbor školství a kultury Městský úřad Velké Meziříčí 15.06.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje pozemku a částí pozemků v lokalitě Jidášky k. ú. Velké Meziříčí SMB/39120/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 15.06.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtové opatření - rada 27.5.2020 FIN/35014/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 29.05.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Veřejná soutěž 103/10 SMB/30179/2020-halas odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 20.05.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Veřejná soutěž 105/9 SMB/30233/2020-halas odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 20.05.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - občan.radiostanice SPR/30020/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 19.05.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru pronájmu budovy SMB/24451/2020-halas odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 11.05.2020
Ostatní dokumenty úřadu Doporučení vodoprávním úřadům ze strany Povodí Moravy, s. p. - sucho ŽP/23189/2020-krivs odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 11.05.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 29.4.2020 FIN/23977/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 05.05.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - zastupitelstvo 28.4.2020 FIN/23976/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 05.05.2020
Rozpočet města a související dokumenty Místní části - rozpočty 2020 - usnesení ZM 28.4.2020 FIN/23975/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 05.05.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtové opatření - přebytek 2019 - usnesení ZM 28.4.2020 FIN/23974/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 05.05.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 15.4.2020 FIN/20176/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 20.04.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Oznámení Kraje Vysočina o období déle trvajícího nadměrného sucha KUJI 34957/2020 odbor správní Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 58601 Jihlava 1 08.04.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 1.4.2020 FIN/18300/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 08.04.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 18.3.2020 FIN/17461/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 02.04.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtové opatření - rada 26.2.2020 FIN/12384/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 28.02.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 12.2.2020 FIN/9681/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 17.02.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 29.1.2020 FIN/7681/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 04.02.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Výzva vlastníkovi k převzetí opuštěné nemovitosti SMB/6164/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 31.01.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 15.1.2020 FIN/4210/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 17.01.2020
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočty organizací města 2020 a střednědobé výhledy rozpočtu 2021-2022 FIN/127403/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 19.12.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí 2020 schválený FIN/127406/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 19.12.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí 2020 vč. úprav rozpočtu č.1-5 - zastupitelstvo 17.12.2019 FIN/127407/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 19.12.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy 63920/2019-MZE-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p. 65/17, 11000 Praha 1 11.12.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/111902/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost v cizí měně SPR/111899/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - řetízek ze žlutého kovu SPR/111916/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka s kartami SPR/111887/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/111893/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - rybářské náčiní SPR/87026/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 18.09.2019
Rozpočet města a související dokumenty Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024 schválený FIN/86031/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 13.09.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p. 65/17, 11000 Praha 1 03.09.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - hodinky SPR/77396/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 23.07.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - sportovní hodinky SPR/69216/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 11.06.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle v pouzdru SPR/54074/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.04.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy - lesní hospodářství 18918/2019-MZE-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p. 65/17, 11000 Praha 1 04.04.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/50425/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 20.03.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámské hodinky SPR/39886/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 20.02.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon cizince SPR/23697/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.01.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - kufr s nářadím SPR/23699/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.01.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/6006/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.01.2019
Volná pracovní místa Nabídka volného pracovního místa-strážník Městské policie Velké Meziříčí KT/139828/2018-babac oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 04.12.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/131492/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 26.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Nová Ves SPR/119096/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Radňoves SPR/119095/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Sviny SPR/119094/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Rousměrov SPR/119093/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Martinice SPR/119097/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Březí SPR/119100/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Jívoví SPR/119098/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Horní Radslavice SPR/119099/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Meziříčko SPR/119101/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - zámek na kolo SPR/103425/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 24.10.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - kniha SPR/103443/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 24.10.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Petráveč SPR/71214/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva - Dobrá Voda SPR/71160/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Dolní Libochová SPR/71166/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva - Nové Sady SPR/71170/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Ořechov SPR/71171/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Rozseč SPR/71173/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Zadní Zhořec SPR/71174/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Milešín SPR/71213/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/48547/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 04.06.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dětské jízdní kolo SPR/44517/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.05.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dron SPR/38904/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.05.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámské jízdní kolo SPR/18169/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.03.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka SPR/18165/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.03.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka s doklady SPR/54325/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/54327/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámská kabelka SPR/54330/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - oblečení v igelitce SPR/54328/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/51900/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - snubní prsten pánský SPR/49566/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 06.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/49237/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 04.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dětské dioptrické brýle SPR/45256/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/42718/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 06.11.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - společenská dámská kabelka SPR/42728/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 06.11.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - reproduktor + powerbanka SPR/37492/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 02.10.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - prsten SPR/35730/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 18.09.2017
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje nástaveb na ul. Hornoměstská SMB/20979/2017-boudova odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 17.05.2017
Ostatní dokumenty jiných původců Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám, které nejsou označeny v katastru nemovitost SPR/44330/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2014
Ostatní dokumenty jiných původců Údaje o nedostatečně určitě identifikovaných vlastnících SPR/42847/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 27.03.2014