Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Vyvěšeno od Vyvěšeno do Dokument
Ostatní dokumenty úřadu Přehled usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 5. 2024 KS/34322/2024-horto oddělení kanceláře starosty Městský úřad Velké Meziříčí 23.05.2024 07.06.2024
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru výpůjčky - Kuželna D.Radslavice SMB/33863/2024-ficov odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 22.05.2024 11.06.2024
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZpř na MK Oslava-Studnice, B13 3,5t, stanovení přechodné úpravy provozu DOP/33927/2024-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 22.05.2024 06.06.2024
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/33983/2024-juran Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 22.05.2024 06.06.2024
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru pronájmu garáže SMB/33213/2024-halas odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 21.05.2024 12.06.2024
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZpř uzavírka a zu MK spojka Třebíčská - sil.360 Vel.Meziříčí, stanovení přechodné úpravy provozu DOP/33554/2024-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 21.05.2024 05.06.2024
Územní plány Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Horní Radslavice VÝST/33837/2024-nevrt odbor výstavby a územního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 21.05.2024 02.07.2024
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části z pozemku p. č. 2766 v k.ú. V.M. ul. Na Spravedlnosti SMB/33039/2024-ficov odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 20.05.2024 17.06.2024
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru budoucího pronájmu - plynárenské zařízení na p. č. 5667/1 v k.ú. V.M. SMB/33036/2024-ficov odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 20.05.2024 11.06.2024
Volby Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu SPR/33223/2024-ambr odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 20.05.2024 08.06.2024
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Žádost o povolení NSV a SP Kanalizace a ČOV Březejc ŽP/12322/2024-krivs odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 20.05.2024 04.06.2024
Volby Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK pro volby do Evropského parlamentu SPR/32578/2024-ambr odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 16.05.2024 29.05.2024
Územní plány Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Oslavička VÝST/32631/2024-nevrt odbor výstavby a územního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 16.05.2024 26.06.2024
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 15.5.2024 FIN/32862/2024-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 16.05.2024 31.12.2024
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření č. 4/2024 SPR/31951/2024-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.05.2024 30.04.2025
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/31614/2024-juran Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 15.05.2024 30.05.2024
Dražby, exekuce Žádost MěÚ Velké Meziříčí o vyvěšení Aukční vyhlášky-11.kolo UZSVM/BSZ/2069/2024-BSZ odbor správní Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2 14.05.2024 05.06.2024
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Doručování písemnosti veřejnou vyhláškou DOP/31604/2024-pesko Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 14.05.2024 29.05.2024
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZpř na silnici II/360 k.ú. Křižanov, stavba komunikace PKS a.s., stanovení přechodné úpravy provozu DOP/30221/2024-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 14.05.2024 29.05.2024
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Společné povolení - rozhodnutí - Velká Bíteš - komunikace K Mlýnům a Pod Babince DOP/69608/2023-po odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 14.05.2024 29.05.2024
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ MK Nad Gymnáziem Vel.Meziříčí, stavba chodníku, stanovení místní úpravy provozu DOP/31096/2024-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 13.05.2024 28.05.2024
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Stavební povolení - Polní cesty C9 a C15 Osová Bítýška DOP/70324/2023-po odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 13.05.2024 28.05.2024
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZpř silnice II/395 Vel.Bíteš, uzavírka-stavba kanalizace, stanovení přechodné úpravy provozu DOP/30415/2024-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 09.05.2024 24.05.2024
Dražby, exekuce EX 158/22-137 EXESD EX 158/22-137 odbor správní Ráček Zdeněk, Mgr. - soudní exekutor Ráček Zdeněk, Kpt. Jaroše č. p. 256, 59501 Velká Bíteš 09.05.2024 12.06.2024
Ostatní dokumenty jiných původců Schválený závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko za rok 2023 SPR/30715/2024-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 09.05.2024 30.04.2025
Ostatní dokumenty jiných původců 02_Veřejná_vyhláška_A10ZÚR KUJI 46293/2024 odbor správní Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 58601 Jihlava 1 09.05.2024 24.05.2024
Územní plány Veřejná vyhláška-Oznámení o projednání návrhu ÚP Radenice VÝST/30057/2024-nevrt odbor výstavby a územního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 06.05.2024 02.07.2024
Územní plány Veřejná vyhláška-oznámení o projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Velké Meziříčí VÝST/29793/2024-nevrt odbor výstavby a územního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 06.05.2024 30.06.2024
Dražby, exekuce Dražební vyhláška - KADLEC MIROSLAV 204 EX 25925/21-383 odbor správní Preus Pavel, Mgr. - soudní exekutor Preus Pavel, Kodaňská č. p. 1441/46, 10100 Praha 101 06.05.2024 11.06.2024
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje stavebních pozemků v lokalitě Hliniště III., k. ú. Velké Meziříčí SMB/29071/2024-sysl odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 03.05.2024 17.06.2024
Ostatní dokumenty jiných původců Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovistostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin SPR/28950/2024-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 02.05.2024 31.12.2024
Ostatní dokumenty jiných původců Oznámení o dokončení obnovy kat. operátu (k. ú. Svařenov) a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí SMB/28699/2024-kasp odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 02.05.2024 06.06.2024
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 30.4.2024 FIN/29321/2024-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 02.05.2024 31.12.2024
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření č. 3/2024 SPR/28030/2024-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.04.2024 30.04.2025
Dražby, exekuce 137EX 10408/23-133 Usnesení - dr. vyhláška 137EX 10408/23-133 odbor správní Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor Kocián Petr, Veveří č. p. 2216/125, 61600 Brno 16 29.04.2024 18.06.2024
Dražby, exekuce DV 139EX 20263/11-175 139 EX 20263/11-175 odbor správní Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor Kubis Marcel, Masarykovo náměstí č. p. 44/4, 78901 Zábřeh 29.04.2024 03.06.2024
Ostatní dokumenty jiných původců Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2023 SPR/27944/2024-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 26.04.2024 31.05.2024
Ostatní dokumenty jiných původců Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou 659155/24/2900-11420-709759 odbor správní Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Tolstého č. p. 1455/2, 58601 Jihlava 1 25.04.2024 03.06.2024
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 17.4.2024 FIN/26780/2024-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 23.04.2024 31.12.2024
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - zastupitelstvo 16.4.2024 FIN/26779/2024-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 23.04.2024 31.12.2024
Rozpočet města a související dokumenty Závěrečný účet města Velké Meziříčí za rok 2023 FIN/26778/2024-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 23.04.2024 30.06.2025
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dálkové ovládání posuvné brány SPR/26335/2024-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 22.04.2024 23.04.2027
Ostatní dokumenty úřadu Výzva Grantový program podpory kultury 2024 průběžná ŠKOL/25933/2024-stupk odbor školství a kultury Městský úřad Velké Meziříčí 18.04.2024 17.07.2024
Územní plány Zpráva o uplatňování ÚP Vídeň VÝST/25185/2024-hab odbor výstavby a územního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 17.04.2024 27.05.2024
Dražby, exekuce 167 EX 7198/14-380-dražební vyhláška odbor správní Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor Ivanko Igor, Dědinská č. p. 893/29, 16100 Praha 614 16.04.2024 11.06.2024
Volby Informace o počtu a sídle volebních okrsků SPR/23588/2024-ambr odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 12.04.2024 08.06.2024
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků v k.ú. V.M. ul. Arch. Neumana SMB/22533/2024-ficov odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 10.04.2024 17.06.2024
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření č. 2/2024 SPR/23449/2024-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 09.04.2024 30.04.2025
Územní plány 6.úplná aktualizace ÚAP SO ORP Velké Meziříčí VÝST/22599/2024-nevrt odbor výstavby a územního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 05.04.2024 05.07.2024
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtové opatření - rada 3.4.2024 FIN/22478/2024-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 04.04.2024 31.12.2024
Ostatní dokumenty jiných původců Žádost o zveřejnění výběrového řízení S 831/21 VM LCR154/001204/2024 odbor správní Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č. p. 1106/19, 50008 Hradec Králové 8 04.04.2024 28.05.2024
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 20.3.2024 FIN/19558/2024-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 22.03.2024 31.12.2024
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 6.3.2024 FIN/16660/2024-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 12.03.2024 31.12.2024
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/16821/2024-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 12.03.2024 12.03.2027
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření č. 1/2024 SPR/14625/2024-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.03.2024 30.04.2025
Rozpočet města a související dokumenty Místní části - rozpočty na rok 2024 FIN/13135/2024-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 28.02.2024 31.12.2024
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - zastupitelstvo 27.2.2024 FIN/13133/2024-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 28.02.2024 31.12.2024
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - přebytek 2023 - zastupitelstvo 27.2.2024 FIN/13138/2024-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 28.02.2024 31.12.2024
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy FVE KABELOVÉ BUBNY A BEDNY VÝST/4188/2024-kríb odbor výstavby a územního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 19.02.2024 05.03.2024
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva Zadní Zhořec - duplicita zveřejnění SPR/5578/2024-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.02.2024 31.12.2028
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva Milešín - duplicita zveřejnění SPR/4926/2024-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.02.2024 31.12.2028
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva Nová Ves - duplicita zveřejnění SPR/4927/2024-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.02.2024 31.12.2028
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva Nové Sady - duplicita zveřejnění SPR/4933/2024-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.02.2024 31.12.2028
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva Ořechov - duplicita zveřejnění SPR/5552/2024-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.02.2024 31.12.2028
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva Petráveč - duplicita zveřejnění SPR/5555/2024-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.02.2024 31.12.2028
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva Radňoves - duplicita zveřejnění SPR/5557/2024-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.02.2024 31.12.2028
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva Rousměrov - duplicita zveřejnění SPR/5559/2024-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.02.2024 31.12.2028
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva Rozseč - duplicita zveřejnění SPR/5564/2024-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.02.2024 31.12.2028
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva Sviny - diplicita zveřejnění SPR/5566/2024-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.02.2024 31.12.2028
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva Meziříčko - duplicita zveřejnění SPR/4923/2024-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.02.2024 31.12.2028
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva Březí - duplicita zveřejnění SPR/4859/2024-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.02.2024 31.12.2028
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnooprávní smlouva Dobrá Voda - duplicita zveřejnění SPR/4862/2024-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.02.2024 31.12.2028
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva Dolní Libochová - duplicita zveřejnění SPR/4914/2024-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.02.2024 31.12.2028
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva Horní Radslavice - duplicita zveřejnění SPR/4915/2024-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.02.2024 31.12.2028
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva Jívoví - duplicita vyvěšení SPR/4921/2024-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.02.2024 31.12.2028
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva Martinice - duplicita zveřejnění SPR/4922/2024-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.02.2024 31.12.2028
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 7.2.2024 FIN/9480/2024-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 12.02.2024 31.12.2024
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/8547/2024-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 08.02.2024 09.02.2027
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 24.1.2024 FIN/5138/2024-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 26.01.2024 31.12.2024
Ostatní dokumenty jiných původců 8-115 Oznámení obci o revizi (Obeslání) RO-1/2024-746 odbor správní Katastrální pracoviště Velké Meziříčí (Katastrální úřad pro Vysočinu), Třebíčská č. p. 70/1540, 59401 Velké Meziříčí 12.01.2024 01.10.2026
Ostatní dokumenty jiných původců Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.3/2023 a č.1/2024 SPR/2417/2024-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 12.01.2024 31.12.2024
Ostatní dokumenty jiných původců 8-115 Oznámení obci o revizi (Obeslání) RO-2/2024-746 odbor správní Katastrální pracoviště Velké Meziříčí (Katastrální úřad pro Vysočinu), Třebíčská č. p. 70/1540, 59401 Velké Meziříčí 12.01.2024 01.10.2026
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtové opatření - rada 10.1.2024 FIN/2164/2024-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 11.01.2024 31.12.2024
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/640/2024-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 03.01.2024 04.01.2027
Ostatní dokumenty úřadu Grantový program města Velké Meziříčí pro terénní pečovatelskou službu 2024 SOC/70633/2023-much odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Velké Meziříčí 02.01.2024 01.07.2024
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočty organizací města Velké Meziříčí na rok 2024 schválené FIN/70537/2023-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 21.12.2023 31.12.2024
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Střednědobé výhledy rozpočtů organizací města Velké Meziříčí 2025-2026 schválené FIN/70539/2023-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 21.12.2023 31.12.2024
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí 2024 schválený FIN/70462/2023-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 20.12.2023 31.12.2024
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočet 2024 - úpravy rozpočtu č. 1 - č. 7 FIN/70465/2023-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 20.12.2023 31.12.2024
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočet na rok 2024 SPR/68124/2023-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.12.2023 31.12.2024
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - hodinky, 2x toaletní voda SPR/66856/2023-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.11.2023 30.11.2026
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/65542/2023-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 22.11.2023 23.11.2026
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - drátová sluchátka SPR/65541/2023-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 22.11.2023 23.11.2026
Rozpočet města a související dokumenty Střednědobý výhled rozpočtu města Velké Meziříčí na roky 2025-2029 FIN/61015/2023-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 27.10.2023 31.12.2029
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle SPR/60739/2023-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 25.10.2023 26.10.2026
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - řetízek ze žlutého kovu SPR/59849/2023-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 19.10.2023 20.10.2026
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - látková peněženka SPR/57590/2023-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 09.10.2023 12.10.2026
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/53943/2023-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 18.09.2023 21.09.2026
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - nabíjecí pouzdro pro bezdrátová sluchátka SPR/53960/2023-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 18.09.2023 21.09.2026
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/52298/2023-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 08.09.2023 09.09.2026
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - náramek z bílého kovu SPR/51678/2023-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 06.09.2023 07.09.2026
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámská peněženka + mobilní telefon (ukrajinský) SPR/51668/2023-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 06.09.2023 07.09.2026
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/42964/2023-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 25.07.2023 27.07.2026
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dětský batoh a vak na tělocvik, dětská hračka SPR/39621/2023-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 04.07.2023 06.07.2026
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/39584/2023-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 04.07.2023 06.07.2026
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - koloběžka SPR/39086/2023-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 03.07.2023 06.07.2026
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - Sportovní batoh s osobními věcmi SPR/37292/2023-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 23.06.2023 24.06.2026
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dětská džínová bunda SPR/36573/2023-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 20.06.2023 22.06.2026
Ostatní dokumenty jiných původců Závěrečný účet za rok 2022 - schválený SPR/32528/2023-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 02.06.2023 30.06.2024
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/26277/2023-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 09.05.2023 10.05.2026
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - pánská černá peněženka s fin. hotovostí a platební kartou na jméno cizince SPR/24257/2023-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 26.04.2023 27.04.2026
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - bezdrátová sluchátka + svazek klíčů SPR/24270/2023-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 26.04.2023 27.04.2026
Rozpočet města a související dokumenty Závěrečný účet města Velké Meziříčí za rok 2022_schválený ZM 18.4.2023 FIN/22992/2023-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 19.04.2023 30.06.2024
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - přenosná odbavovací karta SPR/20576/2023-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.04.2023 06.04.2026
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka s profesním průkazem SPR/16958/2023-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 20.03.2023 21.03.2026
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - taška s elektrickými svíčkami na vánoční stromek SPR/16458/2023-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 16.03.2023 17.03.2026
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle v pouzdře SPR/16451/2023-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 16.03.2023 17.03.2026
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/16447/2023-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 16.03.2023 17.03.2026
Ostatní Vyhlášení nálezu - cestovní/sportovní taška s osobními věcmi SPR/4890/2023-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 25.01.2023 26.01.2026
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka s finanční hotovostí SPR/3942/2023-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 19.01.2023 20.01.2026
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - koženkový batoh a finanční hotovost SPR/2784/2023-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.01.2023 14.01.2026
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/379/2023-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 02.01.2023 03.01.2026
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - Mobilní telefon tlačítkový SPR/62431/2022-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 12.12.2022 13.12.2025
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - zlatá náušnice SPR/62160/2022-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 12.12.2022 13.12.2025
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - 9x pytel s movitými věcmi SPR/59898/2022-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.11.2022 30.11.2025
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/57754/2022-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2022 16.11.2025
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/51557/2022-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 17.10.2022 18.10.2025
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - kabelová sluchátka SPR/47647/2022-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 03.10.2022 04.10.2025
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - krabička s finanční hotovostí SPR/47613/2022-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 03.10.2022 04.10.2025
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/40657/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.09.2022 08.09.2025
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o zřízení společné jednotky požární ochrany s obcí Osové KT/35937/2022-drap oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 16.08.2022 31.08.2032
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - kabelka SPR/35584/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.08.2022 16.08.2025
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - zakrývací plachta SPR/35583/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.08.2022 16.08.2025
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/35581/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.08.2022 16.08.2025
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka s doklady maďarské státní příslušnice SPR/35576/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.08.2022 16.08.2025
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka SPR/35572/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.08.2022 16.08.2025
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - sportovní taška se sportovním oblečením SPR/34122/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 04.08.2022 05.08.2025
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - bunda SPR/34119/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 04.08.2022 05.08.2025
Ostatní dokumenty jiných původců Střednědobý výhled rozpočtu 2021 až 2026 SPR/28761/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 24.06.2022 31.12.2026
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/28272/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 21.06.2022 22.06.2025
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/28277/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 21.06.2022 22.06.2025
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dětské hodinky SPR/27308/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.06.2022 15.06.2025
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - pánské hodinky SPR/21349/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 09.05.2022 10.05.2025
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/17546/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.04.2022 14.04.2025
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - fitnes náramek SPR/7189/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 09.02.2022 10.02.2025
Ostatní dokumenty jiných původců Výzva k přihlášení osob OO-2/2022-746 odbor správní Katastrální pracoviště Velké Meziříčí (Katastrální úřad pro Vysočinu), Třebíčská č. p. 70/1540, 59401 Velké Meziříčí 03.02.2022 15.12.2024
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - fitnes náramek modrý SPR/88285/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 22.12.2021 23.12.2024
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - fitnes náramek SPR/88284/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 22.12.2021 23.12.2024
Ostatní dokumenty jiných původců Střednědobý výhled rozpočtu - schválený SPR/83547/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.11.2021 31.12.2024
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/81543/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 24.11.2021 25.11.2024
Ztráty a nálezy Vyhnlášení nálezu - dětská peněženka s hotovostí SPR/80713/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 22.11.2021 23.11.2024
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/77817/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2021 16.11.2024
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - část meteostanice SPR/76175/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 09.11.2021 10.11.2024
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - černá prošívaná bunda SPR/74685/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 03.11.2021 04.11.2024
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - střešní nosiče na auto SPR/74683/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 03.11.2021 04.11.2024
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/74652/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 03.11.2021 04.11.2024
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/61259/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.09.2021 16.09.2024
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - notebook SPR/61254/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.09.2021 16.09.2024
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/61263/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.09.2021 16.09.2024
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů obecní policie - městys Křižanov KT/60417/2021-drap oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 13.09.2021 30.09.2031
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - hodinky s čipem SPR/54186/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 20.08.2021 21.08.2024
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/53268/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 16.08.2021 17.08.2024
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/53264/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 16.08.2021 17.08.2024
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/49320/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 27.07.2021 28.07.2024
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/48578/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 22.07.2021 23.07.2024
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dívčí plavky SPR/47283/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.07.2021 16.07.2024
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - kabelka s finanční hotovostí SPR/46460/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 12.07.2021 13.07.2024
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/43597/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 28.06.2021 29.06.2024
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle SPR/39447/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 21.06.2021 22.06.2024
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - pes SPR/38584/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 16.06.2021 17.06.2024
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - pes SPR/38567/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 16.06.2021 17.06.2024
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/38069/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.06.2021 16.06.2024
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/37696/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.06.2021 15.06.2024