Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/6736/2020-hamac Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 29.01.2020
Dražby, exekuce 206 EX 1198/14 -162 Dražební vyhláška; 206 EX 1198/14-162 odbor správní Škarpa Jan, Mgr. - soudní exekutor Škarpa Jan, Šátalská č.p. 469/1, 14200 Praha 411 29.01.2020
Dražby, exekuce 218EXD 3/19-5 Draž. vyhláška prodej mov.věci 218EXD 3/19-5 odbor správní Vrána Jan, Mgr. Ing. - soudní exekutor Vrána Jan, Pernerova č.p. 124/34, 18600 Praha 86 29.01.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ př III/36051 uzavírka podjezdu železnice k.ú. Dobrá Voda stanovení přechodné úpravy DOP/6377/2020-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 28.01.2020
Dražby, exekuce 129EX 6175/14-97 Usn. o odročení 129EX 6175/14-97 odbor správní Jaroš Petr, Mgr. - soudní exekutor Jaroš Petr, Škroupova č.p. 150, 53701 Chrudim 1 28.01.2020
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva-umístění, informace o podání návrhu VÝST/6539/2020-mu odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 28.01.2020
Dražby, exekuce 237-Usn.nař.dražby nem. odbor správní Suchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor Suchánek Michal, Pod pekárnami č.p. 245/10, 19000 Praha 9 27.01.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/4883/2020-novotna Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 21.01.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/4693/2020-hamac Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 20.01.2020
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ SMLOUVYo veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním - MHD DOP/4751/2020-po odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 20.01.2020
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ SMLOUVYo veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním - ODO DOP/4740/2020-po odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 20.01.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru pronájmu garáže SMB/4559/2020-halas odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 20.01.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru pronájmu budovy SMB/4603/2020-halas odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 20.01.2020
Dražby, exekuce EX 238/19-38 EXESD EX 238/19-38 odbor správní Ráček Zdeněk, Mgr. - soudní exekutor Ráček Zdeněk, Kpt. Jaroše č.p. 256, 59501 Velká Bíteš 20.01.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru darování částí pozemků k. ú. Velké Meziříčí SMB/2858/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 17.01.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru směny částí pozemků na ul. Třebíčská SMB/2870/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 17.01.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 1568/129 k. ú. Velké Meziříčí SMB/2884/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 17.01.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru pronájmu v k. ú. Olší nad Oslavou SMB/2887/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 17.01.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru výpůjčky víceúčelového sportoviště v Olší nad Oslavou SMB/2900/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 17.01.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/4165/2020-vasu Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 17.01.2020
Územní plány VV o vydání ÚP Kadolec VÝST/4282/2020-svih odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 17.01.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 15.1.2020 FIN/4210/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 17.01.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3810 k. ú. Velké Meziříčí SMB/2862/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 17.01.2020
Územní plány VV opakované veřejné projednání návrhu ÚP Velké Meziříčí VÝST/2560/2020-svih odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 14.01.2020
Územní plány Veřejné projednání Z1 ÚP Stránecká Zhoř dle § 55b VÝST/1961/2020-svih odbor výstavby a regionálního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 08.01.2020
Dražby, exekuce 12E7/2014, usnesení č.l. 145 12E7/2014 - 145 odbor správní Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou, Strojírenská č.p. 2210/28, 59101 Žďár nad Sázavou 1 20.12.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí 2020 schválený FIN/127406/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 19.12.2019
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočty organizací města 2020 a střednědobé výhledy rozpočtu 2021-2022 FIN/127403/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 19.12.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Veřejná soutěž v k.ú. Velké Meziříčí - nabídka majetku odbor správní Správa železniční dopravní cesty, státní organizace státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha-Nové Město, 11000 Praha 1 19.12.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí 2020 vč. úprav rozpočtu č.1-5 - zastupitelstvo 17.12.2019 FIN/127407/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 19.12.2019
Ostatní dokumenty úřadu Grantový program Zdravé město Velké Meziříčí 2020 SPR/127450/2019-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 19.12.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2065/1 k. ú. Olší nad Oslavou SMB/124501/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 16.12.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy 63920/2019-MZE-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p. 65/17, 11000 Praha 1 11.12.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Veřejná soutěž na prodej jednotky č. 103/10 na ul. Hornoměstská SMB/121763/2019-halas odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 05.12.2019
Dražby, exekuce Usnesení - dražební vyhláška 121 EX 6720/08-201 odbor správní Flajšhansová Vendula, JUDr. - soudní exekutorka Flajšhansová Vendula, Divadelní č.p. 2728, 30100 Plzeň 1 02.12.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 5999/36 k. ú. Velké Meziříčí SMB/118663/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 29.11.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru směny částí pozemků v k. ú. Olší nad Oslavou SMB/118654/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 29.11.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtová opatření 7/2019 a 8/2019 SVK Žďársko SPR/116808/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 22.11.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 2 m2 z pozemku parc. č. 5880/6 k. ú. Velké Meziříčí SMB/111251/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 18.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - řetízek ze žlutého kovu SPR/111916/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/111902/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost v cizí měně SPR/111899/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/111893/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka s kartami SPR/111887/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Dražby, exekuce 006 EX 91/06-252-Dražební vyhláška,255-Žádost odbor správní Blažková Alena, JUDr., Ph. D. - soudní exekutorka Blažková Alena, Konečného náměstí č.p. 541/2, 60200 Brno 2 14.11.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 43 m2 z pozemku parc. č. 2065/1 SMB/99759/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 04.11.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru směny pozemků v Olší nad Oslavou SMB/99726/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 04.11.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru směny pozemků v Olší nad Oslavou SMB/99713/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 04.11.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemků o výměře cca 80 m2 na ul. Družstevní SMB/92519/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 23.10.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemků na ul. Družstevní SMB/92516/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 23.10.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemků o výměře cca 90 m2 na ul. Družstevní SMB/92462/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 23.10.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Pozůstalost po Věroslavě Pokorné 8 D 1184/2018-104 odbor správní Trutnová Jana - notářka Trutnová Jana, nám. Republiky č.p. 72/4, 59101 Žďár nad Sázavou 1 18.10.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Odstranění a ořez dřevin odbor správní E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 37001 České Budějovice 1 16.10.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 60 m2 z pozemku parc. č. 312/1 k. ú. Kúsky SMB/88699/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 07.10.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje částí o výměře cca 40 m2 z pozemku parc. č. 312/1 k. ú. Kúsky SMB/88695/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 07.10.2019
Ostatní Zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 50 m2 z pozemku parc. č. 312/1 k. ú. Kúsky SMB/88687/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 07.10.2019
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 350 m2 z pozemku parc. č. 312/1 k. ú. Kúsky SMB/88694/2019-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 07.10.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření 6/2019 SVK Žďársko SPR/89734/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 03.10.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - rybářské náčiní SPR/87026/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 18.09.2019
Rozpočet města a související dokumenty Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024 schválený FIN/86031/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 13.09.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření 5/2019 SVK Žďársko SPR/84802/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.09.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p. 65/17, 11000 Praha 1 03.09.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - hodinky SPR/77396/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 23.07.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření 3/2019 SVK Žďársko SPR/73370/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 01.07.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření 4/2019 SVK Žďársko SPR/73372/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 01.07.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - sportovní hodinky SPR/69216/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 11.06.2019
Rozpočet města a související dokumenty Závěrečný účet města Velké Meziříčí 2018 - usnesení ZM 14.5.2019 FIN/62351/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 16.05.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Schválené dokumenty VH SVK Žďársko 25.04.2019 SPR/60635/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.05.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření 2/2019 SVK Žďársko SPR/59900/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 03.05.2019
Rozpočet města a související dokumenty Závěrečný účet města Velké Meziříčí za rok 2018 FIN/58290/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 25.04.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření 1/2019 SVK Žďársko SPR/55210/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 10.04.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Usnesení VH SVK Žďársko SPR/55208/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 10.04.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Schválený rozpočet SVK Žďársko 2019 SPR/55206/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 10.04.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle v pouzdru SPR/54074/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.04.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy - lesní hospodářství 18918/2019-MZE-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p. 65/17, 11000 Praha 1 04.04.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/50425/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 20.03.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámské hodinky SPR/39886/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 20.02.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - kufr s nářadím SPR/23699/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.01.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon cizince SPR/23697/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.01.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/6006/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.01.2019
Volná pracovní místa Nabídka volného pracovního místa-strážník Městské policie Velké Meziříčí KT/139828/2018-babac oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 04.12.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/131492/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 26.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Rousměrov SPR/119093/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Sviny SPR/119094/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Radňoves SPR/119095/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Nová Ves SPR/119096/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Martinice SPR/119097/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Jívoví SPR/119098/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Horní Radslavice SPR/119099/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Březí SPR/119100/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Meziříčko SPR/119101/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - zámek na kolo SPR/103425/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 24.10.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - kniha SPR/103443/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 24.10.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva - Dobrá Voda SPR/71160/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Dolní Libochová SPR/71166/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Ořechov SPR/71171/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva - Nové Sady SPR/71170/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Zadní Zhořec SPR/71174/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Rozseč SPR/71173/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Petráveč SPR/71214/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Milešín SPR/71213/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/48547/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 04.06.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dětské jízdní kolo SPR/44517/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.05.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dron SPR/38904/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.05.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámské jízdní kolo SPR/18169/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.03.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka SPR/18165/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.03.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámská kabelka SPR/54330/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - oblečení v igelitce SPR/54328/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/54327/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka s doklady SPR/54325/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/51900/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - snubní prsten pánský SPR/49566/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 06.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/49237/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 04.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dětské dioptrické brýle SPR/45256/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/42718/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 06.11.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - společenská dámská kabelka SPR/42728/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 06.11.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - reproduktor + powerbanka SPR/37492/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 02.10.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - prsten SPR/35730/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 18.09.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/28971/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 18.07.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dětská koloběžka SPR/28967/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 18.07.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle SPR/25571/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 20.06.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - sluneční brýle SPR/23685/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.06.2017
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje nástaveb na ul. Hornoměstská SMB/20979/2017-boudova odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 17.05.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - zlatá náušnice SPR/16191/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.04.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/12409/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 23.03.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/12118/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 22.03.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - hodinky, sluchátka, finanční hotovost SPR/9693/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 06.03.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/9690/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 06.03.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - náušnice ze žlutého kovu SPR/9687/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 06.03.2017
Ostatní dokumenty jiných původců Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám, které nejsou označeny v katastru nemovitost SPR/44330/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2014
Ostatní dokumenty jiných původců Údaje o nedostatečně určitě identifikovaných vlastnících SPR/42847/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 27.03.2014