Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZpř uzavírka sil.III/3791 Vel.Bíteš-Vlkov, stanovení přechodné úpravy provozu DOP/28976/2022-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 01.07.2022
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZpř MK Hrnčířská - přestavba MŠ Velká Bíteš, stanovení přechodné úpravy provozu DOP/29162/2022-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 01.07.2022
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky oznámení návrhu zrušení OP Košíkov ŽP/29544/2022-vrano odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 30.06.2022
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky veřejná vyhláška ŽP/28567/2022-tunkr odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 30.06.2022
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky ozn.říz.veř.vyhláškou Ruda kanalizace a ČOV ŽP/29052/2022-krivs odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 29.06.2022
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru pronájmu garáže SMB/29182/2022-halas odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 28.06.2022
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Společné povolení - Stavební úpravy ulice Ve Vilách, Krškova, Velké Meziříčí DOP/21520/2022-po odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 28.06.2022
Ostatní dokumenty úřadu Přehled usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 21. 06. 2022 KS/29213/2022-horto oddělení kanceláře starosty Městský úřad Velké Meziříčí 28.06.2022
Dražby, exekuce Dokumenty 174 EX 24/20-180-usnesení 174 EX 24/20 odbor správní Šnaider Dušan, Mgr. - soudní exekutor Šnaider Dušan, Evropská č. p. 663/132, 16000 Praha 6 28.06.2022
Územní plány VÝST-Opakované veřejné projednání Změny č. 1 ÚP Ořechov VÝST/28973/2022-neje odbor výstavby a územního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 28.06.2022
Dražby, exekuce Aukční vyhláška 1. kolo (p.č. 1870/2) UZSVM/BZR/2729/2022-BZRM odbor správní Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2 27.06.2022
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření č. 4 SPR/28935/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 27.06.2022
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZpř silnice II/360 Velké Meziříčí, ul. Vrchovecká, SKANSKA a.s. - oprava, stanovení přechodné úpra DOP/28736/2022-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 27.06.2022
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ na MK Vel.Meziříčí Náměstí IP12, Vrchovecká IP 13c, návrh místní úpravy provozu DOP/28822/2022-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 27.06.2022
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 638 k. ú. Velké Meziříčí SMB/28306/2022-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 27.06.2022
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 5682/4 k. ú. Velké Meziříčí SMB/28304/2022-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 27.06.2022
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 5653/1 k. ú. Velké Meziříčí SMB/28257/2022-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 27.06.2022
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 1482/1 k. ú. Velké Meziříčí SMB/28255/2022-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 27.06.2022
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku parc. č. 3800/70 SMB/28124/2022-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 27.06.2022
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 22.6.2022 FIN/28756/2022-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 24.06.2022
Ostatní dokumenty jiných původců Střednědobý výhled rozpočtu 2021 až 2026 SPR/28761/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 24.06.2022
Ostatní dokumenty jiných původců Závěrečný účet za rok 2021 schválený SPR/28762/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 24.06.2022
Ostatní dokumenty jiných původců Oznámení o zveřejní rozpočtovém opatření SPR/28763/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 24.06.2022
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZpř. na MK Sluneční Vel.Meziříčí- neparkování vozidel při nájezdu cirkusu, stanovení přechodné úpra DOP/28748/2022-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 24.06.2022
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZ na sil.II/602 a III/3494 křiž.Hornoměstská-Uhřínovská, vodorovné DZ, návrh stanovení místní úpra DOP/28710/2022-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 24.06.2022
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZpř sil. III/36044 uzavírka - oprava D.Libochová, stanovení přechodné úpravy provozu DOP/28610/2022-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 23.06.2022
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Územní řízení-rozhodnutí o umístění-Měřín-Modernizace VO-Městys VÝST/9294/2022-ro odbor výstavby a územního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 22.06.2022
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - zastupitelstvo 21.6.2022 FIN/28504/2022-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 22.06.2022
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/28272/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 21.06.2022
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/28277/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 21.06.2022
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky veřejná vyhláška SPR/28054/2022-vali odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 20.06.2022
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Stavební řízení-oznámení o zahájení-jednání II/354 Ostrov nad Oslavou - Zahradiště DOP/28097/2022-po odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 20.06.2022
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Žádost o stavební povolení k vodním dílům. ŽP/2198/2021-vrano odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 20.06.2022
Volná pracovní místa Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy - pracovníka na odboru školství - pracovníka vztahů k veřejnosti KT/27978/2022-babac oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 17.06.2022
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 15.6.2022 FIN/27780/2022-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 16.06.2022
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva oznámení o uzavření - Přechod pro chodce Pikárec DOP/27808/2022-po odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 16.06.2022
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dětské hodinky SPR/27308/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.06.2022
Ostatní dokumenty jiných původců Lex Ukrajina II - osvobození od právních poplatků na úseku matrik SPR/27388/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.06.2022
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 1.6.2022 FIN/26092/2022-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 07.06.2022
Ostatní dokumenty jiných původců Oznámení o vyložení návrhu změn mapy BPEJ pro k. ú. Olší nad Oslavou SPU 198444/2022/520100/Morkus odbor správní Státní pozemkový úřad, Husinecká č. p. 1024, 13000 Praha 3 06.06.2022
Volná pracovní místa Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice sociálního pracovníka SPOD na odboru sociá KT/25857/2022-babac oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 06.06.2022
Volby Zveřejnění seznamu obcí, které podávají kandidátní listiny na MěÚ Velké Meziříčí pro Volby 2022 SPR/25304/2022-komin odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 01.06.2022
Volby Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení NK SPR/25334/2022-komin odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 01.06.2022
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření č. 3 SPR/23475/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 23.05.2022
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 18.5.2022 FIN/23195/2022-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 19.05.2022
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 18/3 k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí SMB/21796/2022-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 13.05.2022
Ostatní dokumenty jiných původců Vyhláška na dědice neznámého pobytu - dědické řízení po Anežce Vondráčkové 8 D 226/2022-53 odbor správní Trutnová Jana - notářka Trutnová Jana, nám. Republiky č. p. 72/4, 59101 Žďár nad Sázavou 1 11.05.2022
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 4.5.2022 FIN/21448/2022-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 09.05.2022
Ostatní dokumenty jiných původců Výlukové jízdní řádky SPR/21317/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 09.05.2022
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - pánské hodinky SPR/21349/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 09.05.2022
Ostatní dokumenty jiných původců Schválený závěrečný účet a hospodaření, RO č. 2 SPR/19907/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.04.2022
Volby Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva města Velké Meziříčí na volební období 2022 - 2026 KT/19815/2022-drap oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 28.04.2022
Rozpočet města a související dokumenty Závěrečný účet města Velké Meziříčí za rok 2021 FIN/19745/2022-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 28.04.2022
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - zastupitelstvo 26.4.2022 FIN/19747/2022-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 28.04.2022
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 2844/1 k. ú. Velké Meziříčí SMB/18206/2022-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 25.04.2022
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/17546/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.04.2022
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření č. 1 SPR/15857/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.04.2022
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 23.3.2022 FIN/13970/2022-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 24.03.2022
Rozpočet města a související dokumenty Místní části - rozpočty výdajů na rok 2022 FIN/11839/2022-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 11.03.2022
Rozpočet města a související dokumenty Přebytek hospodaření za rok 2021 - rozdělení zdrojů FIN/11840/2022-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 11.03.2022
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - zastupitelstvo 8.3.2022 FIN/11838/2022-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 11.03.2022
Ostatní dokumenty jiných původců Finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu (2022-2026) - program KUJI 14947/2022 odbor životního prostředí Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 58601 Jihlava 1 28.02.2022
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - fitnes náramek SPR/7189/2022-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 09.02.2022
Ostatní dokumenty jiných původců Výzva k přihlášení osob OO-2/2022-746 odbor správní Katastrální pracoviště Velké Meziříčí (Katastrální úřad pro Vysočinu), Třebíčská č. p. 70/1540, 59401 Velké Meziříčí 03.02.2022
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 26.1.2022 FIN/5010/2022-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 27.01.2022
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - zastupitelstvo 11.1.2022 FIN/2539/2022-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 14.01.2022
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí na rok 2022 FIN/2537/2022-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 13.01.2022
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - fitnes náramek modrý SPR/88285/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 22.12.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - fitnes náramek SPR/88284/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 22.12.2021
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočty organizací města 2022 a střednědobé výhledy rozpočtů 2023-2024 FIN/87526/2021-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 17.12.2021
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočet na rok 2022 schválený SPR/83546/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.11.2021
Ostatní dokumenty jiných původců Střednědobý výhled rozpočtu - schválený SPR/83547/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.11.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/81543/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 24.11.2021
Ztráty a nálezy Vyhnlášení nálezu - dětská peněženka s hotovostí SPR/80713/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 22.11.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/77817/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - část meteostanice SPR/76175/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 09.11.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - střešní nosiče na auto SPR/74683/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 03.11.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - černá prošívaná bunda SPR/74685/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 03.11.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/74652/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 03.11.2021
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy 1/2021 MZE-49892/2021-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 15.09.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/61263/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.09.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/61259/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.09.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - notebook SPR/61254/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.09.2021
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů obecní policie - městys Křižanov KT/60417/2021-drap oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 13.09.2021
Volná pracovní místa Nabídka volného pracovního místa - pozice strážníka městské policie KT/58885/2021-babac oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 06.09.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - hodinky s čipem SPR/54186/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 20.08.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/53264/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 16.08.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/53268/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 16.08.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/49320/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 27.07.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/48578/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 22.07.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dívčí plavky SPR/47283/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.07.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - kabelka s finanční hotovostí SPR/46460/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 12.07.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/43597/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 28.06.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle SPR/39447/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 21.06.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - pes SPR/38567/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 16.06.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - pes SPR/38584/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 16.06.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/38069/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.06.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/37696/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.06.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/778/2021-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.01.2021
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/99253/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.10.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - náušnice a piercing SPR/99244/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.10.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/88694/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 21.09.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/88689/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 21.09.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 28.07.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - powerbanka SPR/53927/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.07.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/53923/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.07.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle SPR/53925/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.07.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - občan.radiostanice SPR/30020/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 19.05.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy 63920/2019-MZE-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 11.12.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - řetízek ze žlutého kovu SPR/111916/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/111902/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka s kartami SPR/111887/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/111893/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost v cizí měně SPR/111899/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - rybářské náčiní SPR/87026/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 18.09.2019
Rozpočet města a související dokumenty Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024 schválený FIN/86031/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 13.09.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 03.09.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - hodinky SPR/77396/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 23.07.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy - lesní hospodářství 18918/2019-MZE-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 04.04.2019
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Nová Ves SPR/119096/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Radňoves SPR/119095/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Rousměrov SPR/119093/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Sviny SPR/119094/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Martinice SPR/119097/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Jívoví SPR/119098/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Meziříčko SPR/119101/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Březí SPR/119100/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Horní Radslavice SPR/119099/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Ořechov SPR/71171/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva - Dobrá Voda SPR/71160/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Dolní Libochová SPR/71166/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva - Nové Sady SPR/71170/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Zadní Zhořec SPR/71174/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Rozseč SPR/71173/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Milešín SPR/71213/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Petráveč SPR/71214/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Ostatní dokumenty jiných původců Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám, které nejsou označeny v katastru nemovitost SPR/44330/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2014
Ostatní dokumenty jiných původců Údaje o nedostatečně určitě identifikovaných vlastnících SPR/42847/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 27.03.2014