Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky usnesení - Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje,Meziříčko, Městys Kamenice ŽP/9948/2020-vrano odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 01.12.2020
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva-informace o podání návrhu - oprava MK Horní Hlíny DOP/116306/2020-po odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 01.12.2020
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva-umístění a provedení, informace o podání návrhu - Chodník Ludvíkov DOP/116308/2020-po odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 01.12.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření č.5/2020 SVK Žďársko SPR/116561/2020-spack odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 01.12.2020
Rozpočet města a související dokumenty Návrh rozpočtu 2021 zveřejnění FIN/115802/2020-cejk odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 27.11.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/115712/2020-novotna Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 27.11.2020
Dražby, exekuce DV opak. 20DR000021 odbor správní PROKONZULTA, a.s., Křenová č. p. 299/26, 60200 Brno 2 27.11.2020
Dražby, exekuce 120 EX 827/18-20-EPN,110-Dražební vyhláška odbor správní Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor Mika Dalimil, Za Beránkem č. p. 836, 33901 Klatovy 1 26.11.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZpř MK Mostiště MK Oslavice, stanovení přechodné úpravy provozu při opravě kanalizace DOP/114502/2020-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 26.11.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/115035/2020-hamac Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 26.11.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky ozn.říz. VB, Hybešova, vodovod a kanalizace ŽP/114375/2020-krivs odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 25.11.2020
Ostatní dokumenty úřadu Oznámení (úřední hodiny od 23.11.2020) KT/114072/2020-svari oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 23.11.2020
Volná pracovní místa Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí oddělení majetkoprávního KT/114345/2020-svari oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 23.11.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky DZpř uzavírka II/390 a III/03722 Osová Bítýška stavba I/37-obchvat stanovení přechodné úpravy provoz DOP/113836/2020-krej odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 23.11.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru výpůjčky pozemku parc. č. 2232/6 včetně garáže č.e. 771 k. ú. Velké Meziříčí SMB/113790/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 23.11.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru výpůjčky pozemku parc. č. 2232/8 včetně garáže č.e. 777 k. ú. Velké Meziříčí SMB/113810/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 23.11.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru výpůjčky pozemku parc. č. 2230/4 včetně garáže č.e. 782 k. ú. Velké Meziříčí SMB/113814/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 23.11.2020
Územní plány OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KTERÝM SE VYDÁVÁZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BORY VÝST/113580/2020-coufa odbor výstavby a územního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 23.11.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2843 k. ú. Velké Meziříčí SMB/113843/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 23.11.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 5707/5 k. ú. Velké Meziříčí SMB/113884/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 23.11.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3627/23 k. ú. Velké Meziříčí SMB/113905/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 23.11.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 279/26 a 213/1 k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí SMB/113937/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 23.11.2020
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí 3-2020, kterou se stanoví školské obvody ZŠ KT/113746/2020-drap oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 23.11.2020
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí 4-2020, kterou se stanoví školské obvody MŠ KT/113751/2020-drap oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 23.11.2020
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí 5-2020, o místním poplatku ze psů KT/113756/2020-drap oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 23.11.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 55/8 k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí SMB/113819/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 23.11.2020
Dražby, exekuce 006 EX 2327/17-468-Dražební vyhláška,470-Žádost odbor správní Blažková Alena, JUDr., Ph. D. - soudní exekutorka Blažková Alena, Konečného náměstí č. p. 541/2, 60200 Brno 2 20.11.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky Územní řízení-oznámení o zahájení-bez jednání (+ veřejná vyhláška) VÝST/113540/2020-mu odbor výstavby a územního rozvoje Městský úřad Velké Meziříčí 20.11.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtové opatření - rada 18.11.2020 FIN/113572/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 20.11.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Pozvánka na Zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina 1. 12. 2020 KS/113476/2020-horto oddělení kanceláře starosty Městský úřad Velké Meziříčí 19.11.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska DOP/113371/2020-hamac Oddělení dopravních přestupků Městský úřad Velké Meziříčí 19.11.2020
Ostatní dokumenty úřadu Přehled usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 10. 11. 2020 KS/112880/2020-horto oddělení kanceláře starosty Městský úřad Velké Meziříčí 18.11.2020
Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky ozn.říz. prodloužení platnosti SP VB U Stadionu vodovod a kanalizace ŽP/112222/2020-krivs odbor životního prostředí Městský úřad Velké Meziříčí 16.11.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina KUJI 107241/2020 odbor správní Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 58601 Jihlava 1 16.11.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - zastupitelstvo 10.11.2020 FIN/112388/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 13.11.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru pronájmu garáže SMB/111305/2020-halas odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 13.11.2020
Dražby, exekuce 106 EX 24645/10-210-Usnesení odbor správní Wolfová Jitka, JUDr. - soudní exekutorka Wolfová Jitka, Radyňská č. p. 470/9, 32600 Plzeň 26 13.11.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3835/1 k. ú. Velké Meziříčí SMB/100168/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 09.11.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 200 m2 z pozemku parc. č. 53/1 k. ú. Mostiště u VM SMB/100165/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 09.11.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 215 m2 z pozemku parc. č. 53/1 k. ú. Mostiště u VM SMB/100161/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 09.11.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku 2817 k. ú. Velké Meziříčí za účelem umístění zimní zahrádky SMB/100155/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 09.11.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1358/1 k. ú. Olší nad Oslavou SMB/100153/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 09.11.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Výzva Adventní trhy ŠKOL/110258/2020-stupk odbor školství a kultury Městský úřad Velké Meziříčí 06.11.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 4.11.2020 FIN/110324/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 06.11.2020
Dražby, exekuce 079 EX 00201/20-114,Dražební vyhláška movité věci - elektronická 079 EX 00201/20-114 odbor správní Sárová Marie, JUDr. - soudní exekutorka Sárová Marie, Plukovníka Švece č. p. 1528/8, 58601 Jihlava 1 05.11.2020
Ostatní dokumenty jiných původců žádost o vyvěšení usnesení - dědické řízení po Josefu Zelníčkovi 8 D 688/2020-77 odbor správní Trutnová Jana - notářka Trutnová Jana, nám. Republiky č. p. 72/4, 59101 Žďár nad Sázavou 1 29.10.2020
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Sociální služby města VM - rozpočet 2020 upravený I. FIN/102350/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 20.10.2020
Ostatní dokumenty úřadu Výzva garntového systému podpory kultury 2021 ŠKOL/100235/2020-stupk odbor školství a kultury Městský úřad Velké Meziříčí 16.10.2020
Dražby, exekuce 203 Ex 37760/19 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba 0090#0094505227 odbor správní Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2 14.10.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/99253/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.10.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - náušnice a piercing SPR/99244/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.10.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje částí o výměře cca 30 m2 z pozemku parc. č. 54/1 k. ú. Mostiště u VM SMB/97044/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 12.10.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 40 m2 z pozemku parc. č. 54/1 k. ú. Mostiště u VM SMB/97054/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 12.10.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 7.10.2020 FIN/98339/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 08.10.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - zastupitelstvo 22.9.2020 FIN/93392/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 30.09.2020
Ostatní dokumenty úřadu Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách přímým zadáním - MHD Velké Meziříčí DOP/89975/2020-po odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 29.09.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření č. 3/2020 SVK Žďársko SPR/93197/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.09.2020
Ostatní dokumenty úřadu Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách přímým zadáním - meziměstské linky DOP/89979/2020-po odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Velké Meziříčí 29.09.2020
Ostatní dokumenty úřadu GP sport 2021 - zveřejnění Výzvy INV/90093/2020-ville oddělení investorské činnosti Městský úřad Velké Meziříčí 25.09.2020
Dražby, exekuce 120 EX 26461/11-16-EPN,365-Dražební vyhláška odbor správní Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor Mika Dalimil, Za Beránkem č. p. 836, 33901 Klatovy 1 25.09.2020
Ostatní dokumenty úřadu Grantový program Zdravé město Velké Meziříčí 2021 SPR/90330/2020-broz odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 25.09.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 23.9.2020 FIN/90023/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 24.09.2020
Ostatní dokumenty úřadu Grantový program pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2021 SOC/89455/2020-much odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Velké Meziříčí 24.09.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/88694/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 21.09.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/88689/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 21.09.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtové opatření - rada 9.9.2020 FIN/82516/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 10.09.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtové opatření - rada 26.8.2020 FIN/81342/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 07.09.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření č. 2/2020 SVK Žďársko SPR/78855/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 01.09.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 12.8.2020 FIN/71765/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 19.08.2020
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) PO Sportoviště - rozpočet 2020, střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 FIN/71766/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 19.08.2020
Ostatní dokumenty úřadu Oznámení o nálezu věci neznámého vlastníka - vodovod SMB/67254/2020-brod odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 07.08.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 28.07.2020
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) DÓZA-středisko volného času - Rozpočet 2020 upravený I. FIN/61554/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 28.07.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Rozpočtové opatření č. 1/2020 SVK Žďársko SPR/53933/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.07.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - powerbanka SPR/53927/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.07.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle SPR/53925/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.07.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/53923/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.07.2020
Ostatní Rozpočtová opatření - zastupitelstvo 23.6.2020 FIN/47894/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 30.06.2020
Rozpočet města a související dokumenty Závěrečný účet města Velké Meziříčí za rok 2019 FIN/47834/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 29.06.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 24.6.2020 FIN/46323/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 25.06.2020
Ostatní dokumenty jiných původců Informace o zveřejnění závěr.účtu a zprávy o přezk.hospodaření SPR/41683/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 18.06.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 10.6.2020 FIN/41289/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 17.06.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtové opatření - rada 27.5.2020 FIN/35014/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 29.05.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - občan.radiostanice SPR/30020/2020-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 19.05.2020
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru pronájmu budovy SMB/24451/2020-halas odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 11.05.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtové opatření - přebytek 2019 - usnesení ZM 28.4.2020 FIN/23974/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 05.05.2020
Rozpočet města a související dokumenty Místní části - rozpočty 2020 - usnesení ZM 28.4.2020 FIN/23975/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 05.05.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - zastupitelstvo 28.4.2020 FIN/23976/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 05.05.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 29.4.2020 FIN/23977/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 05.05.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 15.4.2020 FIN/20176/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 20.04.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 1.4.2020 FIN/18300/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 08.04.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 18.3.2020 FIN/17461/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 02.04.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtové opatření - rada 26.2.2020 FIN/12384/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 28.02.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 12.2.2020 FIN/9681/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 17.02.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 29.1.2020 FIN/7681/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 04.02.2020
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočtová opatření - rada 15.1.2020 FIN/4210/2020-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 17.01.2020
Rozpočty organizací města (příspěvkové organizace, JC, TSVM) Rozpočty organizací města 2020 a střednědobé výhledy rozpočtu 2021-2022 FIN/127403/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 19.12.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí 2020 schválený FIN/127406/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 19.12.2019
Rozpočet města a související dokumenty Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí 2020 vč. úprav rozpočtu č.1-5 - zastupitelstvo 17.12.2019 FIN/127407/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 19.12.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy 63920/2019-MZE-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p. 65/17, 11000 Praha 1 11.12.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - řetízek ze žlutého kovu SPR/111916/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/111902/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost v cizí měně SPR/111899/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - finanční hotovost SPR/111893/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka s kartami SPR/111887/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.11.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - rybářské náčiní SPR/87026/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 18.09.2019
Rozpočet města a související dokumenty Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024 schválený FIN/86031/2019-polov odbor finanční Městský úřad Velké Meziříčí 13.09.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p. 65/17, 11000 Praha 1 03.09.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - hodinky SPR/77396/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 23.07.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - sportovní hodinky SPR/69216/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 11.06.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dioptrické brýle v pouzdru SPR/54074/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.04.2019
Ostatní dokumenty jiných původců Opatření obecné povahy - lesní hospodářství 18918/2019-MZE-16212 odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p. 65/17, 11000 Praha 1 04.04.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - jízdní kolo SPR/50425/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 20.03.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámské hodinky SPR/39886/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 20.02.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - kufr s nářadím SPR/23699/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.01.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon cizince SPR/23697/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.01.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/6006/2019-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 07.01.2019
Volná pracovní místa Nabídka volného pracovního místa-strážník Městské policie Velké Meziříčí KT/139828/2018-babac oddělení kanceláře tajemníka Městský úřad Velké Meziříčí 04.12.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/131492/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 26.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Nová Ves SPR/119096/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Radňoves SPR/119095/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Sviny SPR/119094/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Rousměrov SPR/119093/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Martinice SPR/119097/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Horní Radslavice SPR/119099/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Jívoví SPR/119098/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Březí SPR/119100/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Meziříčko SPR/119101/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.11.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - zámek na kolo SPR/103425/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 24.10.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - kniha SPR/103443/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 24.10.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva - Dobrá Voda SPR/71160/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Dolní Libochová SPR/71166/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva - Nové Sady SPR/71170/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Ořechov SPR/71171/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Rozseč SPR/71173/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Zadní Zhořec SPR/71174/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Milešín SPR/71213/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Právní předpisy města, veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - Petráveč SPR/71214/2018-stepa odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 13.08.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/48547/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 04.06.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dětské jízdní kolo SPR/44517/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.05.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dron SPR/38904/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 14.05.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka SPR/18165/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.03.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámské jízdní kolo SPR/18169/2018-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 05.03.2018
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - dámská kabelka SPR/54330/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - oblečení v igelitce SPR/54328/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/54327/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - peněženka s doklady SPR/54325/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/51900/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 15.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - snubní prsten pánský SPR/49566/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 06.12.2017
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon SPR/49237/2017-motyc odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 04.12.2017
Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.) Zveřejnění záměru prodeje nástaveb na ul. Hornoměstská SMB/20979/2017-boudova odbor správy majetku a bytů Městský úřad Velké Meziříčí 17.05.2017
Ostatní dokumenty jiných původců Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám, které nejsou označeny v katastru nemovitost SPR/44330/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 29.12.2014
Ostatní dokumenty jiných původců Údaje o nedostatečně určitě identifikovaných vlastnících SPR/42847/2015 odbor správní Městský úřad Velké Meziříčí 27.03.2014